Bulut Courses

We found 27 courses available for you
See

AWS Technical Essentials

6 hours
Beginner

Amazon Web Services (AWS), dünyanın en kapsamlı ve en yaygın …

What you'll learn
Bu eğitimde; AWS Management Console ile yönetilen ve AWS platformuyla ilgili olan terminolojiyi ve konseptleri detaylıca ele alınır.
Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Simple Storage Service (S3) ve Amazon Elastic Block Store’u (EBS) içeren temel servisler anlatılarak, kurgulanması hedeflenmektedir.
Bu eğitimle AWS Identity and Access Management’ın (IAM) anahtar konseptlerini ve AWS’in kullandığı güvenlik hesaplamalarını inceleyerek, daha güvenli ve maliyetleri daha önceden belirlenebilen sistemler tasarlanması,
Amazon DynamoDB ve Amazon Relational Database Service (RDS) ile birlikte AWS database servislerini anlayarak, kurum verilerinin en doğru ve en güvenli şekilde kullanılması,
Auto Scaling, Amazon CloudWatch, Elastic Load Balancing (ELB) ve AWS Trusted Advisor’ı içeren AWS Management Tools’u anlayarak, tüm sistemlerin ölçeklendirilebilir ve izlenebilir şekilde kurgulanması sağlanır.

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

30 hours
Intermediate

Bu eğitim, BT Uzmanlarına Azure aboneliklerini nasıl yöneteceklerini, sanal makineleri …

MS 10979 Introduction to Microsoft Azure for IT Professionals

12 hours
Intermediate

Microsoft Azure Fundamentals eğitiminde katılımcılara; bulut bilişim ilkeleri ve bu …

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

6 hours
Intermediate

Bulut'la ilgileniyorsunuz ama nerden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Bu eğitim microsoft …

AZ-300: Microsoft Azure Architecture Technologies

30 hours
Intermediate

These courses are designed to support the certification study areas, …

Windows 10 Security Solutions

12 hours
Intermediate

Windows 10 ile hayatımıza giren güvenlik çözümleri ile ilgili detaylı …

X
X