Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Lütfen internet sitemize üye olmadan önce bu ‘Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu internet sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz, aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”)  https://akademi.bilgeadam.com (“İNTERNET SİTESİ”) internet sitesinin kullanım hakkı sahibi, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent Arı 3 Binası Apt. No:4/B301 Sarıyer / İSTANBUL adresinde mukim Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (Bundan böyle “BilgeAdam” olarak anılacaktır) ile İNTERNET SİTESİ’ne üye olan internet kullanıcısı (“ÜYE”) arasında akdedilmiştir. “BilgeAdam” ve “ÜYE” bundan böyle münferit kullanıldığında “Taraf”, birlikte kullanıldığında “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu, ÜYE’nin havale, kredi kartı veya özel anlaşma yapılması halinde diğer ödeme yöntemlerini kullanarak ürün alımı yapabilmesi için BilgeAdam’ın sahip olduğu İNTERNET SİTESİ’nden yararlanma ve kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
ÜYE,  https://akademi.bilgeadam.com  üyesi olmak için öncelikle üyelik formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurduğunu, üyelik sözleşmesi hükümlerine ilişkin bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve her sipariş verdiğinde işbu üyelik sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 4 – TANIMLAR
4.1. Kullanıcı Adı: ÜYE tarafından sisteme kayıt olurken doldurulan, Üyelik Formu’nda belirtilen e-posta adresidir.
4.2. Şifre: ÜYE tarafından sisteme girişte doldurulan Üyelik Formu’nda ÜYE tarafından belirlenmektedir.
4.3. Kullanım: ÜYE’nin https://akademi.bilgeadam.com ’da üyeliği gerektiren ürün alımlarını gerçekleştirebilmek için sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapmasıdır.

MADDE 5 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. ÜYE, İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümler ile işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartları, internet sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kuralları ihlal etmemeyi; aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.
5.2. ÜYE, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
5.3. ÜYE, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.
5.4. İnternet Sitesi’nde ÜYE tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler ile kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’nin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin BilgeAdam ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. BilgeAdam’ın, ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.5. ÜYE, İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve BilgeAdam’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini ve bu hallerde ÜYE’nin üyeliğinin BilgeAdam tarafından tek taraflı olarak sona erdirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. ÜYE’nin İnternet Sitesi’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran ÜYE’ye aittir. ÜYE bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir. ÜYE; kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını ve bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olduğunu, BilgeAdam’ın şifrenin her türlü kullanımından doğabilecek problem ve ihtilaflardan kesinlikle sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7. BilgeAdam, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden BilgeAdam’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
5.8. ÜYE, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ya aittir.
5.9. BilgeAdam’ın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nın üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.
5.10. İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları BilgeAdam’ın mülkiyetinde olup, bunlar ÜYE tarafından BilgeAdam’ın yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. ÜYE, BilgeAdam tarafından İnternet Sitesi’nde verilen servislerin, ürün fiyatlarının, görsellerinin, açıklamalarının ve İnternet Sitesi yazılımının telif hakkının BilgeAdam’a ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, sunulan hizmetlere BilgeAdam tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz şekilde farklı yöntem ve şekillerde girmemeyi ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi; bu kurallara uyulmaması halinde BilgeAdam’ın uğrayacağı zararları derhal ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.11. BilgeAdam tarafından İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir, işlenebilir, hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir.
5.12. BilgeAdam, İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, İnternet Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
5.13. BilgeAdam, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına haizdir.
5.14. BilgeAdam, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.

MADDE 6 – YETKİLER
BilgeAdam,  ÜYE’ye ait bilgileri; resmi makamlardan ÜYE’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya ÜYE’nin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi ve/veya üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir ÜYE’nin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumlarının herhangi birinin veya birkaçının gerçekleşmesi halinde, ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir. Hizmetler ile ilgili değişiklikler İnternet Sitesi içinde duyurulacaktır ve gerektiğinde ÜYE’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir.

MADDE 7 – GİZLİLİK,  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ
7.1. ÜYE, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte sipariş kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş bilgileri ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, BilgeAdam ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları tarafından toplanmasına, bu verilerin program işbirlikçileri tarafından işlenmesine, program dahilindeki amaçlar çerçevesinde kullanılmasına ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan BilgeAdam’ın ve/veya program işbirlikçilerinin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
7.2. İnternet Sitesi’ne üye olan ÜYE, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında BilgeAdam iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, BilgeAdam iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, BilgeAdam iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, BilgeAdam iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, BilgeAdam iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE aksini bildirmediği sürece BilgeAdam ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, eposta vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve BilgeAdam iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. ÜYE, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini BilgeAdam’a ait iletişim adreslerinden iletebilir.
7.3. ÜYE, BilgeAdam’a belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. ÜYE’nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ÜYE isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda BilgeAdam’a her zaman yukarıda belirtildiği şekilde başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
7.4. ÜYE’ye kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.
7.5. Tarafların, işbu Sözleşme kapsamında birbirlerinden edindikleri ve sağlanan hizmetler sonucu elde ettikleri bütün bilgiler Tarafların karşılıklı ilişkisi nedeniyle verilmiştir ve gizli bilgidir. Taraflar, bu bilgileri, hiçbir şekilde üçüncü kişilere ifşa etmemekle yükümlüdür. Yetkili resmi mercilerin yasal düzenlemeler çerçevesinde Gizli Bilgi’yi talep etmesi ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nin cevaz verdiği haller, Gizli Bilgi’nin açıklanmaması yükümlülüğünün istisnasıdır.
7.6. ÜYE, işbu Sözleşme’yi onaylamakla https://akademi.bilgeadam.com üzerinde yer alan Gizlilik Politikası’nı kabul eder. BilgeAdam, ÜYE’nin kişisel bilgilerini, kanun, mahkeme kararı veya idari makamların talebi üzerine ve/veya Sözleşme ile Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullarla gereği halinde ilgili resmi merciler ve/veya 3. kişilerle paylaşma, transfer etme ve işleme hakkına sahiptir.
7.7. ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, https://akademi.bilgeadam.com yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini okuduğu ve BilgeAdam tarafından kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. BilgeAdam, ÜYE’nin kişisel verilerini https://akademi.bilgeadam.com nezdinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun şekilde işleyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8. DİĞER HÜKÜMLER
8.1. Değişiklik
Sözleşme’de yapılacak herhangi bir değişiklik, ilave, çıkartma veya iptal, BilgeAdam’ın tek taraflı beyanı ile geçerli olacaktır. ÜYE işbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür. Herhangi bir değişikliğin ÜYE tarafından kabul edilmemesi halinde ÜYE, Sözleşmeyi ileriye dönük olarak feshetme yolunu seçebilecektir.
8.2. Maddelerin Ayrılabilirliği
Bütün Sözleşme hükümleri bölünebilir nitelikte olup, hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şekilde ortadan kalkması durumunda, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Taraflar, ortadan kalkan hükmün yerine, geçersizlik veya iptal edilebilirlik nedeniyle ortadan kalkmayacak nitelikte olan, ortadan kalkan hükme ekonomik olarak en yakın sonuçları doğuracak hükmün getirileceği konusunda mutabıktırlar.
8.3. Feragat
Yazılı olmayan veya haklarından feragat eden tarafça imzalanmayan feragatler geçerli olmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme hüküm ve şartlarından herhangi birinin yerine getirilmesini talep etmekten imtina etmesi veya Sözleşme’nin ihlalinden doğan haklarını kullanmaması, söz konusu hüküm ve şartın bundan böyle ortaya çıkacak ihlallerde uygulanmasından feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
8.4. Devir
ÜYE, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemez. BilgeAdam, Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredebilir.
8.5. Mücbir Sebepler
Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden ön görülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması, mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.). Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Mücbir sebep halinin 10 (on) günden fazla sürmesi halinde, Taraflar Sözleşmeyi herhangi önele gerek olmaksızın derhal feshetmek hakkını haizdir.
8.6. Tebligat Adresleri
TTK’nın 18/3 hükmü saklı kalmak üzere, işbu Sözleşme gereğince yapılacak bildirimler, BilgeAdam’ın Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen yasal tebligat adresine; ÜYE’nin https://akademi.bilgeadam.com üzerinde kaydettiği/kaydedeceği adresine noter, telgraf, iadeli taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla yapılır. Taraflar bu adreslere yapılacak her türlü takibat icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ederler. Tarafların adres veya iletişim bilgilerinde olacak değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en geç 3 (üç) işgünü içinde diğer tarafa bildirilmediği takdirde, eski adres ve numaralarına yapılacak bildirimler geçerli sayılacaktır.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, BilgeAdam ve ÜYE’lere ait tüm bilgisayar kayıtlarının, defter, kayıt ve belgelerinin delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

10. YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK
Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

11. YÜRÜRLÜK VE SONA ERME
ÜYE, işbu Sözleşme’yi hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ve içeriğini kabul ettiğini kabul ve beyan eder. ÜYE, üyelik formunu doldurup, formun altında bulunan “Üyelik Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası’nı okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunu tıklayıp , “Üye Ol”  butonuna bastığında işbu Sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Taraflar diledikleri zaman karşılıklı yazılı beyan ile bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

https://akademi.bilgeadam.com olarak internet sitemizi ziyaret eden ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz.
İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise https://akademi.bilgeadam.com olarak size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır.

Ayrıca https://akademi.bilgeadam.com , web sitesinde bulunan Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) hükümleri doğrultusunda, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği ile ilgili bütün sorumluluğu üstlendiğini kabul etmektedir.
Kişisel verilerinizin elde edilmesi, kaydedilmesi, saklanması, muhafazası, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, satılması ya da diğer biçimlerde işlenmesi bakımından aşağıda yer alan ilkelere https://akademi.bilgeadam.com olarak uygun davranacağımızı taahhüt ederiz:
1. Kişisel verileriniz, her zaman hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, doğru bir biçimde işlenecektir.
2. Kişisel verileriniz, açık rızanızın alınması suretiyle ya da mevzuatta öngörülen diğer hallerde işlenebilecek ve/veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
3. Kişisel verileriniz, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenebilecektir.
4. Kişisel verileriniz, anılan amaçlarla sınırlı ve bağlantılı olarak toplanacak ve ölçülü biçimde işlenecektir.
5. Tarafınıza, kişisel verilerinizi gerektiğinde güncelleme imkanı sağlanacaktır.
6. Kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Gizlilik Politikası’nın Kapsamı
Bu Gizlilik Politikası https://akademi.bilgeadam.com ’un kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraf web siteleri ve platformların (“Üçüncü Taraf Siteleri”) topladığı bilgileri; Üçüncü Taraf Siteleri’nin, internet sitemizdeki bağlantılar üzerinden topladığı bilgileri veya sponsor olduğumuz veya katıldığımız üçüncü taraf web siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır.
Üçüncü tarafların kendi web siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden https://akademi.bilgeadam.com sorumlu değildir.


Kişisel Veriler

Bu Gizlilik Politikası’nda, “kişisel verileriniz”, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, adresiniz, kullanıcı adınız, profil resminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir; ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, yaşam tarzına dair tercihler, hobiler ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri de içerebilmektedir.

Otomatik Araçlar Tarafından Toplanan Veriler
İnternet sitemizi geliştirmek ve kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla çeşitli teknolojiler kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaret ettiğinizde veya web sitemizle etkileşim kurduğunuzda; erişim ve kullanımı gösteren bilgileri otomatik veya pasif olarak toplayan, çeşitli veri elde etme araçlarıdır. Bu teknolojiye örnek olarak; çerezler (cookies), flash çerezler ve web analizleri gösterilebilir (çerezler ve benzeri teknolojik araçlar bundan böyle “çerezler” olarak anılacak).

Çerezler
Günümüzde neredeyse her internet sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu web sitesi gibi biz de çerez kullanıyoruz.
Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından oluşturulan ve web sitesi tercihleriniz veya profil bilgileriniz gibi göz atma bilgilerini saklayan ve cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Bu sayede internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder. Çerezler aracılığıyla internet trafiği analiz edilmekte ve internet uygulamalarınız tercihleriniz doğrultusunda kişiselleştirilebilmektedir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilmektedir (örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklandığında çerez tarafından kullanıcı adının kaydedilmesi). Bu çerezler ancak sizin onayınızın bulunması koşuluyla kaydedilmektedir. https://akademi.bilgeadam.com tarafından kullanılan çerezler bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.
İlgili veri elde etme araçları genel olarak aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:
– İnternet sitesinin performansını arttırmak, sitelerin kullanımını daha kolay ve/veya hızlı hale getirmek;
– İnternet siteleri üzerinden yeni özellikler sunmak;
– Siz (aygıtınız veya tarayıcı önbelleğiniz üzerinde) ve internet sitelerinin kullanımı hakkında bilgileri saklamak;
– Ürün ve hizmetlerin kullanımını izlemek ve anlamak;
– İnternet sitesinin kullanıcısı olan sizlerin deneyimini iyileştirmek, kişiselleştirmek;
– İnternet sitelerinin, sizin ve https://akademi.bilgeadam.com güvenliğini sağlamak.

İnternet Sitemizde Kullandığımız Çerez (Cookie) Tipleri

Gerekli Çerezler
En önemli çerezler, gerekli çerezlerdir. İnternet sitemizde gezinti yapmanıza, kullanım hesabı oluşturmanıza ve giriş yapmanıza imkân tanımaya yardımcı olurlar.

Kişiselleştirme Çerezleri
Size bir kullanıcı olarak işlevsellik sağlamak adına varlardır. https://akademi.bilgeadam.com bu çerezleri, merkezi satın alma faaliyetlerini sürdürmesi sırasında siz üyelerimizin internet sitemize göstermiş olduğu ilgiyi kişiselleştirerek, ilgi göstermiş olduğunuz alanları (örneğin; ilgilendiğiniz eğitim, etkinlik vb.) hatırlamamızı ve bu sayede size işlevsel bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Analitik Çerezler
İnternet sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısını tespit edebilmek amacıyla Google Analytics çerezlerini kullanmaktayız. Analitik çerezler, sizin internet sitemizi nasıl kullandığınızı ve sitemizde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, sitemizi optimize edip geliştirmek ve sizin için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır. Elde edilen veriler arasında görüntülediğiniz sayfalar, yönlendirme/çıkış sayfaları, kullandığınız platform tipi, tarih/saat damgası bilgileri ve verilen sayfaya yaptığınız (fare) tıklama sayısı, fare hareketleriniz, görüntü kaydırma aktiviteniz, kullandığınız arama terimleri ve sitemizi kullanırken girdiğiniz metinler gibi ayrıntılar bulunmaktadır. Detaylı bilgi edinmek için Google Analytics gizlilik sayfasını inceleyiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=tr

Çerezleri Engelleme
Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesine veya cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Ancak çerezleri silmeniz ve ileride çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Ancak çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, hesabınızı/hesaplarınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını belirtmek isteriz.

Sizin Tarafınızdan Paylaşılan Veriler
Otomatik olarak elde edilen verilerin yanı sıra, sizin tarafınızdan paylaşılan veriler de ayrıca işlenmektedir. Bu veriler, sağlama amacınız doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılmaktadır. Söz konusu verilerin kullanım amaçlarına ilişkin başlıca örnekler şu şekilde sıralanabilecektir.
– İnternet sitemize kayıt olduğunuzda kişisel verilerinizi ilgili internet sitelerinde yer alan formlar aracılığıyla elde eder (örneğin; ad-soyad, e-posta adresi, iletişim bilgileri, doğum tarihi ) ve talep edilen hizmetler sağlanır veya özellikle talep edildiyse e-bülten, pazarlamaya yönelik bilgilendirmeler vb. bültenler gönderebiliriz;
– Pazar araştırması, planlama ve istatistiki analizler yapılması amacıyla kişisel verilerinizi kullanabiliriz.
– Kullanıcıları ve internet sitemizin güvenliğini sağlamak adına kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Kişisel Verilerin Başkalarına İletilmesi
Kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın veya mevzuatta öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel verilerinizi https://akademi.bilgeadam.com için destek hizmetleri sağlayan üçüncü kişilerle (Bilgi işlem hizmeti veren sağlayıcılar, sitelerimizi barındıran (hosting) veya işleten hizmet sağlayıcıları; verileri analiz eden hizmet sağlayıcıları, ürün ve hizmetlerin sizlere ulaştırılmasına yardımcı olan hizmet sağlayıcıları, müşteri hizmetleri sunan, ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.) paylaşabiliriz. İlgili üçüncü kişiler, söz konusu servisi yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim hakkı sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca https://akademi.bilgeadam.com adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

Verilerin Saklanma Süresi

https://akademi.bilgeadam.com kişisel verilerinizi, söz konusu verilerin elde edilme amaçlarına uygun olan sürece ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen belirli bir süre dahilinde güvenli ve korunmuş bir ortamda saklayacaktır.
Kişisel Verilerin Güvenliği https://akademi.bilgeadam.com kişisel verilerin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünü korumak için gerekli ve makul korumaları sağlamakta, söz konusu verilerin herhangi bir kayba, suiistimale ya da değişikliğe karşı korunması için çok çalışmakta ve gerekli tüm önlemleri almaktadır.
Kişisel verilerinizi genel olarak https://akademi.bilgeadam.com veri tabanlarında ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından sağlanan veri tabanlarında saklamaktayız.
https://akademi.bilgeadam.com ’un gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler alırız.

Bilgi Talep Etme Hakkı
Hakkınızda saklanmış olan kişisel veriler, ilgili verinin çıkış noktası veya ilgili verinin alıcılarına ilişkin olarak dilediğiniz zaman bilgilendirilme hakkına sahipsiniz. Saklanan kişisel veriler hakkında bilgi, aşağıda yer alan İletişim Bilgileri bölümündeki iletişim detaylarının kullanılmasıyla elde edilir.

Düzeltme Talep Etme Hakkı
Hakkınızda saklanan kişisel verileri doğrulama, ilgili verilere ek yapma, ilgili verileri silme veya engelleme hakkına sahipsiniz. Talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren dört hafta içerisinde, talebinizin ne ölçüde karışılacağına veya karşılanıp karşılanamayacağına ilişkin olarak tarafımızca bilgilendirileceksinizdir. Herhangi bir sebeple talebinizi karşılayamadığımız durumlarda, size bu durum sebepleri ile açıklanacaktır.

Bilgilerin güvenliği ve verinin bütünlüğü
Kişisel verilerinizi, kazara veya yasadışı yok edilmelere, kayıplara, değişimlere, bilgisayar ağı üzerinden veri aktarımları sırasında oluşabilecek kanuna aykırı tüm yetkisiz kullanımlara, açığa çıkarmalara ve erişimlere ve diğer şekillerde olan işlemlere ve kötüye kullanmalara karşı korumak için teknik ve kuruluşun gerektirdiği ölçülerde önlemler aldığımızı teyit ederiz.

 

Kredi Kartı Güvenliği
Ödeme aşamalarında ve tüm sitemizde yüksek güvenlikli sistemler kullanmakta, ek olarak güvenlik hizmeti veren firmalardan da bu konuda hizmet almaktayız. Web sitesinden yapacağınız tüm işlemler 256 bit güvenlik sertifikaları ile şifrelenmekte ve ödemeleriniz 3D Secure gibi teknolojilerle güvenlik altına alınmaktadır.

Haklarınız
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vermiş olduğunuz her türlü onaydan tamamen veya kısmen feragat etme hakkınız bulunmaktadır.
Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini; hangi kişisel verilerin işlendiğini; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışında verilerin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını ve aktarıldılar ise bu üçüncü kişileri ya da kişi kategorilerini öğrenmek; kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; ilgili mevzuatta öngörülen hallerde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesini; düzeltme/silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin, bilgi vermenin imkânsız olmaması veya aşırı güçlüklere neden olmaması şartıyla kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek; işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek ve kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderimini istemek hakkınız, mevzuattan ve işbu Gizlilik Politikası’ndan doğan hakları saklı kalmak üzere bulunmaktadır.
Bununla birlikte makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.


Gizlilik Politikamızdaki Değişiklikler
https://akademi.bilgeadam.com gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Gizlilik Politikasını değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika internet sitemizde ilan edilecektir.

İrtibat Bilgileri
Bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan hususlarla ilgili ya da Kişisel Verilerin https://akademi.bilgeadam.com tarafından nasıl işlendiğiyle ilgili sorularınızı akademi@bilgeadam.com  e-posta adresinden bize yazılı olarak iletebilir ve bilgi alabilirsiniz.


Bilge Adam Bilgisayar ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş 

Adres: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent Arı 3 Binası Apt. No:4/B301 Sarıyer / İSTANBUL
Telefon: 4443330
E-Posta Adresi: akademi@bilgeadam.com
İnternet Sitesi: https://akademi.bilgeadam.com