Veri ve Veri Bilimi Courses

We found 9 courses available for you
See

Yapay Zeka Tabanlı Computer Vision

120 hours
Intermediate

Bilgisayarlı görü, bilgisayar sistemlerinin görsel verileri algılaması, işlemesi, analiz etmesi …

What you'll learn
Bilgisayarlı görü, günümüzde hızla gelişen bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda eğitim almak, teknolojik trendlere ayak uydurmanızı sağlayacak ve kariyerinizde rekabet avantajı elde etmenizi sağlayacaktır.
Bilgisayarlı görü, yapay zeka, robotik, otonom araçlar, medikal görüntüleme gibi birçok alanda önemli bir role sahiptir. Bu alanda eğitim alarak, bu alanlarda çalışabilecek ve projeler geliştirebileceksiniz.
Günümüzde veri büyüklüğü ve çeşitliliği hızla artmaktadır. Bilgisayarlı görü, bu verilerin analiz edilerek anlamlı bilgilere dönüştürülmesini sağlar. Bilgisayarlı görü eğitimi alarak, büyük veri projelerinde etkin bir şekilde çalışabilir ve veri analitiği becerilerinizi geliştirebilirsiniz.
Bilgisayarlı görü, otomatik nesne tespiti, görüntü sınıflandırma, yüz tanıma gibi pek çok pratik uygulama sunar. Bu alanda eğitim alarak, gerçek dünya problemlerine pratik çözümler üretebilir ve uygulama geliştirme becerilerinizi geliştirebilirsiniz.
Bilgisayarlı görü, birçok sektörde (otomotiv, sağlık, güvenlik, perakende vb.) kullanılan bir teknolojidir. Bu alanda eğitim alarak, farklı sektörlerde iş imkanlarına sahip olabilir ve çok çeşitli projelerde yer alabilirsiniz.
Bilgisayarlı görü eğitimi, kreatif ve yenilikçi düşünme becerilerinizi geliştirir. Görüntü işleme ve analizi için yeni algoritmalar ve yöntemler geliştirebilir, farklı bakış açılarıyla problemlere yaklaşabilirsiniz.
Bilgisayarlı görü, görsel verileri anlama ve yorumlama yeteneğinizi geliştirir. Bu da size günlük yaşamda çevrenizi daha iyi anlama ve etkileşimde bulunma becerisi kazandırır.
Bilgisayarlı görü, diğer disiplinlerle kesişen bir alan olduğundan, multidisipliner bir bakış açısı kazandırır. Bu sayede, farklı alanlardan gelen bilgileri entegre ederek yenilikçi çözümler üretebilirsiniz.
Bilgisayarlı görü eğitimi, yaratıcılığınızı ve hayal gücünüzü kullanmanızı sağlar. Farklı projeler üzerinde çalışarak, kendinizi teknik anlamda geliştirebilir ve özgün fikirler üretebilirsiniz.
Bilgisayarlı görü eğitimi, sizi sürekli öğrenmeye teşvik eder. Bu alanda hızla gelişen teknolojileri takip etmek ve kendinizi güncel tutmak için eğitim almanız önemlidir.

İş Zekâsı ve PowerBI

40 hours
Beginner

İş zekâsı, ham verileri kârlı iş eylemlerini yönlendiren anlamlı bilgilere …

What you'll learn
Birçok firma ve kurum, faaliyetleri sonucu elde etmiş oldukları verileri iş zekâsı araçlarıyla yorumlayarak, faaliyet alanları ve iş stratejileri üzerinde kararlar alırlar. BI uzmanları, bu kararları destekleyici çalışmaları yapar ve iş zekâsı araçlarını amaçlar doğrultusunda kullanır.
Power BI, piyasadaki en iyi BI ürünlerinin konvansiyonu üzerine kurulmuştur raporlar ve analizlerle üretken ve yaratıcı olmanız için size bir platform sunar.
Tableau ile veri analizi, çok hızlı oluşturulan görselleştirmeler, gösterge panoları ve çalışma sayfaları biçimindedir. Tableau kullanılarak oluşturulan veriler, kuruluşun herhangi bir düzeyindeki profesyoneller tarafından anlaşılabilir.
Bu sebeplerle birçok firma ve kurumda iş zekâsı uzmanlarına olan talep gün geçtikçe artmaktadır.

Big Data

60 hours
Intermediate

Büyük veri, geleneksel veri işleme uygulama yazılımları ile yönetilemeyecek kadar …

What you'll learn
Büyük veri analitiği bilgi teknolojilerinde bir devrimdir. Veri analitiğinin şirketler tarafından kullanımı her yıl daha da artmaktadır. şirketlerin öncelikli odak noktası müşterilerdir. Dolayısıyla İş - Tüketici (B2C) uygulamalarında büyük veri alanı gelişmektedir.
Teknolojinin gelişmesiyle beraber uygulamalar ve sistemler üzerindeki veri miktarı ve yoğunluğu oldukça artmıştır. Bu sebeple yüksek boyutlu verilerin depolanması, modellenmesi ve hızlı bir şekilde işlenmesi için büyük veri uzmanlarına ihtiyaç vardır.

Data Science

80 hours
Intermediate

Data Science yani Veri Bilimi, çeşitli şekillerde veri ve bilgi …

What you'll learn
Günümüzde birçok organizasyon kapılarını büyük verilere açmaktadır. Bu da gigabaytlarca veriyi bir değere dönüştürülebilecek bir veri bilimcisinin değerini artırmaktadır. Öte yandan, kötü verilerin ABD’ye yılda yaklaşık 3,1 trilyon dolara mal olduğu tahmin edilmektedir. Veri işleme ve analizinin muazzam bir değer olduğu işletmeler ve sektör tarafından kabul görmektedir. Bu sebeple de veri bilimcilerin popülerliği oldukça artmıştır.

PostgreSQL

40 hours
Beginner

California Üniversitesi’nde 1986 yılında temelleri atılan ve 30 yıldan fazla …

What you'll learn
PostgreSQL yaklaşık %19 pazar payı ile en iyi ilişkisel veritabanlarından biridir.
Microsoft, LinkedIn, PayPal, MasterCard, Autodesk, Sequoia Capital, Atlassian, Optimizely, BNP Paribas, GitLab, Cisco Meraki, Delivery Hero, Qubit, LiveRamp, Workable gibi bir çok firma PostgreSQL’i aktif olarak kullanmaktadır. PostgreSQL Developer özellikle son yıllarda Avrupa ve Amerika’da en çok aranan meslek gruplarından biri haline gelmiştir.
Günümüzde kamu kurumlarının ve özel sektörün açık kaynak koda yönelmesi sebebi ile PostgreSQL önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla kamu kurumları ve özel sektör, bu alanda bilgi sahibi kişileri aranmaktadır.
PostgreSQL, GitHub’da en fazla katkı alan veritabanlarından biri olduğu için dünya çapında geçerliliği sürekli olarak artmaktadır.

Microsoft SQL Server Administrator

40 hours
Intermediate

Microsoft SQL Server, Microsoft tarafından geliştirilen ilişkisel bir veritabanı yönetim …

What you'll learn
Microsoft SQL Server, dünyanın en çok kullanılan veritabanı yönetim sistemlerinden biridir. Bu sebeple veritabanı sistemlerinin yönetimi, veritabanı geliştirmek kadar önemlidir.
Dijital dönüşüm ile beraber veri, endüstri ve şirketler için en önemli faktör haline gelmiştir. Bu sebeple verilerin güvenliği, veriye hızlı erişim ve verinin yönetilme süreçleri, verinin elde edilme süreçleri kadar önemlidir.
MSSQL Server Database Administrator görevini üstlenen kişiler veritabanı yönetim süreçlerini gerçekleştiren ve sektörün ihtiyaç duyduğu bir profil haline gelmiştir.

Microsoft SQL Server Querying and Developing

60 hours
Beginner

Microsoft SQL Server, Microsoft tarafından geliştirilen ilişkisel bir veritabanı yönetim …

What you'll learn
Microsoft SQL Server dünya çapında ki üst düzey şirketler de dahil olmak üzere; çeşitli boyutlarda pek çok kuruluş tarafından kullanılan, oldukça güçlü bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemi olduğu için hemen hemen her sektörde ihtiyaç duyulan bir alan haline gelmiştir.
SQL Developing ile iş zekâsı uygulamalarından, kurumsal kaynak planlama yazılımlarına kadar birçok alanda çalışılabilir.
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar IT sektörünün bir çok alt birimi; bankacılık, finans vb. veri depolama ihtiyacı olan sektörlerde çalışabilirler.