Yaklaşık 4 Milyar İnternet Kullanıcısı Var

internet-user-2019
Web & Grafik

Yaklaşık 4 Milyar İnternet Kullanıcısı Var

İnternet kullanıcılarının sayısı geçen yıl dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturarak 3,8 milyara ulaştı. BOND İnternet Trendleri Raporu’ndan derlenen bilgilere göre, internet kullanıcı sayısı her geçen yıl artmasına rağmen artış hızı yavaşlıyor.
İnternet kullanıcı sayısı, 2018’de bir önceki yıla göre %6 artarak, 3,8 milyara ulaştı ve dünya nüfusunun %50’sinden fazlasını oluşturdu. İnternet kullanıcılarının %53’ü Asya Pasifik’te, %15’i Avrupa’da, %13’ü Afrika ve Orta Doğu’da, %10’u Latin Amerika ve Karayipler’de, %9’u ise Kuzey Amerika’da bulunuyor.
Kullanıcı sayısının %21’ini Çin, %12’sini Hindistan ve %8’ini ABD oluşturuyor. Bu ülkeleri Endonezya, Brezilya, Japonya, Rusya ve Meksika takip ederken, Türkiye listede 15. sırada yer alıyor.
Öte yandan interneti kullanan nüfusun genel nüfusa oranıyla elde edilen internet kullanım penetrasyonu 2009’da %24 iken, geçen yıl %51’e yükseldi. İnternet kullanım penetrasyonunda ilk sırada %89 ile Kuzey Amerika bulunuyor. Bu kıtayı, %78 ile Avrupa, %62 ile Latin Amerika ve Karayipler, %48 ile Asya Pasifik ve %32 ile Afrika ve Orta Doğu izliyor.
Sosyal Medya Kullanımında Yavaşlama Görülüyor
Raporda, tüketicilerin, internet kullanımında aşırılığa kaçmaya dair endişelerinin olduğu ve bunu azaltmak için adımlar atmaya başladığı belirtiliyor. ABD’de önde gelen internet platformları internet kullanımının izlenmesine yardımcı olacak araçlar geliştiriyor.
Sosyal medya kullanımında güçlü bir büyüme döneminin ardından yavaşlama başladığı görülürken, gizlilik ve sorunlu içerik kaygıları da kullanıcıların davranışlarını etkiliyor.
Öte yandan internet kullanımı küresel inovasyon ve rekabet ürünlerin geliştirilmesine imkân tanıyor. Şirketlerin başarılı olması ile hızlı büyümesi için dijital verilerin toplanmasının ve bu verilerin analiz edilmesinin önemli olduğu ifade ediliyor. Veriler, işletmelerin tüketicilere kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetleri daha düşük fiyatlı ve daha verimli şekilde sunmasına ve müşteri memnuniyetini artırmalarına yardımda bulunuyor.
Ayrıca çevrimiçi derecelendirme sistemlerinin bulunduğu pazarlarda, tüketicilerin ve işletmelerin doğrudan etkileşimde bulunabilmesi hesap verilebilirliğin artmasına katkı sağlıyor.
Siber Güvenlik
İnternet bağlantısının yaygınlaşmasıyla dünya genelinde düzenleyiciler bu platformların iyi yönde kullanımını artırmak ve kötü kullanımını en aza indirmenin yollarını ararken, stratejilerin ve yorumların bölgelere göre farklılık gösterdiği gözlemleniyor.
İnternet sistemleri gittikçe daha karmaşık, veri bakımından zengin ve görev açısından kritik hale geldikçe siber saldırı riski de giderek artıyor. Siber güvenlik ve teknoloji konuları artık ülkelerin uluslararası diplomasi ve savunma stratejilerinde yer alıyor.
Kaynak:Hürriyet​

 

Arşivler