Siber Güvenlik ve KVKK Eğitimleri

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Eğitimi

10 saat
Başlangıç

Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6698 sayılı Avrupa Birliği’nin direktifleri …

GDPR Eğitimi​

15 saat
Başlangıç

Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi (EU General Data Protection Regulation …

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği) Baş Denetçi Eğitimi

30 saat
Başlangıç

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına ulaşmak ve bu …

Ethical Hacking

40 saat
Orta

Bu eğitimin amacı; günümüz siber saldırılarında kullanılan araç ve teknikleri …

Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri

18 saat
Orta

Zararlı yazılımları masaya yatırıyoruz. Kod seviyesinde hata ayıklama mantığı ile …

Bilişim Sistemleri Adli Analizi

30 saat
Orta

Lab üzerinde uygulamalar ile günümüz adli bilişim faaliyetlerin gerçekleştiriyoruz. Mobil …

Bilişim Hukuku

6 saat
Orta

Bilişim Hukuku eğitimi ile teknik kadronun bilişim hukuku maddeleri ve …

X
X