Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Eğitimi

Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6698 sayılı Avrupa Birliği’nin direktifleri doğrultusunda 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu eğitimle KVKK’nın uygulama alanının ve getirdiği yükümlülüklerin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.​​​​

Ön Koşul

Bu eğitimin herhangi bir ön koşulu yoktur.

Eğitim İçeriği

 • Kişisel verilerin korunması hukukunun Türkiye'de gelişimi
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amaç ve kapsamı
 • Kişisel veri ve hassas kişisel verinin tanımlanması ve işleme koşulları
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi süreçleri
 • ​Kişisel verilerin aktarılması koşulları
 • Veri sorumlusunun yükümlülükleri ve ilgili kişilerin hakları
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve yetkileri
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu cezaları
 • Kişisel veri envanterinin hazırlanması
 • Verbis'e kayıt süreci
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanması gereken politika, prosedür ve diğer dokümantasyon
 • BS 10012 Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme​


Planlanan Sınıflar

Planlanmış bir eğitim bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Eğitimi
Eğitim Seviyesi
Başlangıç
Eğitim Süresi 16 saat

Sertifikalar

 • Bilge Adam Akademi Katılım Sertifikası

Katılım sertifikalarının yanı sıra aldığınız eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara sahip olabilirsiniz.

X
X