BT Servisleri Felaket Yönetimi

BT Servisleri Felaket Yönetimi eğitiminde katılımcılar, günümüz BT operasyonlarında felaket yönetiminin nasıl kurgulandığı, gerçek hayata nasıl geçirildiği ve yaşayan bir organizma olarak nasıl yönetildiği konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Bunun yanında günümüz veri merkezi standartlarından TIA-942 kapsamında bir veri merkezinin nasıl kurgulanması gerektiği konusunda, süreklilik ve acil durum planlarının nasıl hazırlandığı ve BT servislerine ilişkin risk analizleri hazırlanırken uygulanan süreçler hakkında da genel bilgi sahibi olacaklardır. Eğitim boyunca ISO 27001, BS 25999 ve benzeri standartlar çerçevesinde odağına BT varlıklarının korunması ve iş sürekliliğinin sağlanması gibi konuları alarak BT servislerinin felaketten kurtarılması ve planların yürütülmesi anlatılır. BT yönetimlerinin felaketten kurtarma planlamalarına yaptıkları yatırımlar teknoloji ilerledikçe artmaktadır. Bu eğitim ile BT ekiplerinin farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.

Sertifikalar

  • BilgeAdam Akademi Katılım Sertifikası

Eğitim İçeriği

  • Felaketten Kurtarma Kavramına Giriş
  • İş Sürekliliği Yönetimi
  • Felaketten Kurtarma Planlama - Devreye Alma Süreci
  • Yaşayan Bir Organizma Olarak ODM

Bu eğitimi kurumsal olarak planlayın ve uygulayın!

Bu eğitim kurumunuza özel farklı sürelerde ve içerikte planlanabilir. Detaylı içerik ve planlama için bizimle iletişime geçiniz.
Hemen Bilgi Al

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu

Planlanan Sınıflar

BT-Servisleri-Felaket-Yönetimi
Free
Level
Orta
Eğitim Süresi 6 saat

Sertifikalar

  • BilgeAdam Akademi Katılım Sertifikası

Katılım sertifikalarının yanı sıra aldığınız eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara sahip olabilirsiniz.