Sistem, Ağ ve Güvenlik Meslekler Rehberi – 4

Sistem

Sistem, Ağ ve Güvenlik Meslekler Rehberi – 4

​Sistem Yöneticisi
İşletmenin BT alt yapısını oluşturma faaliyetlerini planlayan ve organize eden, ağ donanımlarını ve sunucu sistemlerini yapılandıran, sunucu, ağ ve yedekleme sistemleri ile internet ve intranet uygulamalarını işleten, sorumlu olduğu sistemlerin bakımını yapan ve sorunlarının giderilmesini sağlayan, mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli meslek elemanıdır. Yaptığı işlemlerde, teknik dokümantasyona uygun olarak, ağ sistemlerinin kurulması ve yapılandırılması,  meydana gelebilecek arızaların belirlenmesi, nedenlerinin bulunarak giderilmesi ve istenilen şekilde çalışmasını sağlar. İş süreçlerinde varsa kendisine bağlı ekip veya astlarının iş emirlerini oluşturur, bu iş emirlerine göre personel planlanması yapılmasını sağlar, denetler ve gerektiğinde işlemleri bizzat yürütür.
Önerilen Sertifikalar
MCSE, MCSA: Windows 8, MCSA: Windows Server 2012, HCNA, VCA, VCP, MTA
Benzer Tanımlar
Sistem uzmanı, sistem mühendisi, veri merkezi yöneticisi

BT Satış Elemanı / Sorumlusu
Bilişim teknolojileri sektöründe; BT ürün ve hizmetlerinin satış öncesi hazırlık faaliyetlerini organize eden, biriminin iş planlamasını gerçekleştiren, yerinde veya müşteri ziyaretleriyle tanıtım yapan, kurumsal veya bireysel satış faaliyetlerini organize eden ve gerçekleştiren,  satış sonrası işlemleri ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli meslek elemanıdır. Meslek elemanının, yaptığı işlemlerde, satış işlemini gerçekleştirebilecek düzeyde genel bilgisayar donanım ve çevre birimleri, internet ve ofis programları kullanım bilgisine sahip olması esastır.
Önerilen Sertifikalar
MTA: Infrastructure Fundamentals, MCSA: Windows 8
Benzer Tanımlar
BT satış uzmanı, BT satış destek elemanı, BT satış öncesi destek uzmanı / sorumlusu

BT Ürün Yöneticisi
İş ihtiyaçları doğrultusunda firmanın işleyişini olumlu yönde etkileyecek teknolojik geliştirmeleri mevcut ürünler veya yeni ürünler ile firmaya uygulamak ve bunu uygulayacak takımları yöneten nitelikli meslek elemanıdır. Mevcut eksiklikleri, iş ve teknik gereksinimleri en iyi karşılayacak şekilde kapatmak, firmaya BT teknolojileri adına bir yol çizmek ve bu yol üzerinde firmanın ilerlemesini sağlamak BT ürün yöneticisinin ana sorumlulukları arasında sayılabilir. Bu doğrultuda bu kararları verecek ve firmayı yönlendirebilecek bilgisayar donanım, yazılım, çevre birimleri ve teknolojiler konusunda bilgi sahibi olması esastır.
Önerilen Sertifikalar
MCSE, MCSA: Windows 8, MCSA: Windows Server 2012, HCNA, VCA, VCP, MTA
Benzer Tanımlar
BT ürün danışmanı

BT Çözümleri Uzmanı
BT çözümlerini planlayan, tasarlayan, BT çözüm projesini oluşturan,  gerçekleştirdiği çözüm projesinde kalite güvence sağlayan, çözüm sonrası sorunları tespit etme,  giderme, raporlama ve dokümantasyon yapma faaliyetlerini yürüten, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli meslek elemanıdır. Yaptığı çalışmaları diğer birimlerle koordineli olarak yürütür.
Önerilen Sertifikalar
MCSE, MCSA: Windows 8, MCSA: Windows Server 2012, HCNA, VCA, VCP, MTA
Benzer Tanımlar
BT proje uzmanı, BT proje yöneticisi​

 

Arşivler