BT’deki Beceri Eksikliğinin Çaresi Eğitim

bt-beceri-acigi-egitim
Kariyer

BT’deki Beceri Eksikliğinin Çaresi Eğitim

BT alanındaki beceri eksikliğinin son yıllardaki hızlı yükselişi yakın gelecekte de sürecek. Global Kowledge’ın 2018 BT Becerileri ve Maaş Raporu’nda, Kuzey Amerika’daki BT karar vericilerin %75’i, ekiplerinin beceri sıkıntısı yaşadığını söyledi. Bu rakam 2017’den bu yana %4, 2016’dan beriyse %20 arttı.
Daha fazla eğitim desteği gerekiyor. Kurumların 3’te 1’inden fazlası eğitim bütçesi ayırmıyor ve BT karar vericilerin %54’ü eğitimleri onaylamıyor. Bu eğilimler devam ederse, beceri eksikliği daha da artacaktır.
International Data Corporation’ın (IDC) yakın tarihli bir raporuna göre; 2020 yılına kadar, tüm kuruluşların %90’ı, dünya genelinde toplam 390 milyar Dolar zararla proje planlarını, gecikmiş ürün / hizmetler veya BT becerilerinin yetersizliğinden kaynaklanan masraflarla karşı karşıya kalacak.
IDC, vasıfsız BT organizasyonlarının buluta %40 daha yavaş adapte olabildiğini ve dijital dönüşümün faydalarından yararlanma ihtimallerinin %80 daha düşük olduğunu belirledi. Dolayısıyla eğitimin, 2019 planlarının önemli bir parçası olması gerekiyor.
Teknoloji çok hızlı değişiyor ve BT uzmanlarının becerilerini güncel tutmaları lazım. Fakat işler sıkıntıya girmeden bu beceri eksikliklerinin göz ardı edebileceği veya atlatılabileceği düşünülemez. Çünkü beceri eksikliği; mevcut çalışanlar üzerindeki stresin artması, kaliteyi sağlamada zorluk, geliştirme – dağıtımdaki gecikmeler ve gelir kaybı gibi somut etkilere yol açıyor. Bir karar vericiyseniz ve kuruluşunuz bir eğitim bütçesi ayırdıysa, BT ekibinizin eğitimlerini yakından takip etmeli ve onaylamalısınız.
Eğitim, beceri eksikliklerinin panzehiridir. Eğitimin gerekli olduğu kilit alanlar tespit edilmelidir. Ancak bu, bir plan olmadan yapılamaz. Çalışanlar veya departmanlar için en verimli eğitim ve BT sertifikaları seçilmelidir. BT bütçelerinin daraldığı ortamlarda doğru eğitimin ve eğitim sağlayıcısının seçildiğinden emin olunmalıdır.

 

Arşivler