C# Regex Kullanımı (Regular Expressions – Düzenli İfadeler)

regex
PRO

C# Regex Kullanımı (Regular Expressions – Düzenli İfadeler)

Re​gex bir string ifadenin (metin) belirli kurallara uyumluluğunu kontrol etmeye ve düzenlemeye yarar.Açılımı Regular Expressions, Türkçesi ise Düzenli İfadeler olarak geçer.
Regex ile bir alana sadece harf mi girilmiş, rakam mı girilmiş ya da eposta adresi mi girilmiş kontrol edebilirsiniz.

C# içerisinde Regex kullanabilmek için System.Text.RegularExpression kütüphanesini eklememiz gerekmektedir.

1

usingSystem.Text.RegularExpressions;
Örnek Kullanım:

1
2
3
4
5
6

Regex r = newRegex(@”Regex formatı bu alana gelecektir…”);

if(r.IsMatch(txtVeri.Text))

 

Arşivler