Nesnelerin İnterneti – 4

nesnelerin-interneti-4
PRO

Nesnelerin İnterneti – 4

​NESNELERİN İNTERNETİ BAĞLANTI PROTOKOLLERİ
Nesnelerin interneti, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Sensörlerin enerji ihtiyaçlarının ve iletişim donanımı gereksinimlerinin en düşük düzeyde tutulması amacıyla, güvenli iletişim prensipleri de göz önünde tutularak özel veri iletişim mekanizmaları/protokolleri geliştirilmektedir. Nesnelerin interneti cihazlarının kablolu ve kablosuz birçok bağlantı protokolü bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;
Bluetooth – kısa menzilli iletişim teknolojisidir.
ZigBee – 802.15.4 standardını temel alan kişisel alan ağları için iletişim protokolleridir. Düşük güç tüketimi, düşük veri hızı, düşük maliyet ve yüksek verim sağlar.
Z-Wave – Ev otomasyonu ve güvenlik uygulamaları için kullanılan kablosuz iletişim protokolüdür.
6LoWPAN, cihazları IP ağlarına bağlamak için kullanılır. 802.15.4 standardına uygun olarak çalışan IPv6 ağ teknolojisidir.   IPv4’ün sınırlı adres alanı (IPv4, 4,3 milyar farklı adrese izin verir) nedeniyle, IoT’deki nesneler için gereken son derece geniş adres alanına ölçeklendirmek için gelecek nesil İnternet protokolünün (IPv6) kullanması gerekecektir. Bu sayede çakışmaların önüne geçilebilecektir.
Wi-Fi – 802.11 standardını temel alan yerel alan ağı teknolojisi, cihazların paylaşılan bir erişim noktasından veya tek tek cihazlar arasında doğrudan iletişim kurabildiği yerdir.
Light-Fidelity (Li-Fi) – Wi-Fi standardına benzer, artan bant genişliği için görünür ışık iletişimi kullanan kablosuz iletişim teknolojisi.
NFC – İki elektronik cihazın 4 cm’lik bir aralıkta iletişim kurmasını sağlayan iletişim protokolleridir.
Hücresel – hücresel iletişim
Radyo frekansı tanımlama (RFID) – Cihazları etiketlemek ve verileri okumak için elektromanyetik alanlar kullanan teknoloji.
Düşük güçlü geniş alan ağı (LPWAN) – Düşük veri hızında uzun menzilli iletişime izin verecek şekilde tasarlanan ve iletim için gücü ve maliyeti azaltan kablosuz ağlar. Mevcut LPWAN teknolojileri ve protokolleri: LoRaWan, Sigfox, NB-IoT, Weightless.
Çok küçük açıklık terminali (VSAT) – Dar bant ve geniş bant verileri için küçük çanak antenler kullanan uydu iletişim teknolojisi.
Ethernet – Hub veya anahtarlarla birlikte bükümlü çift ve fiber optik bağlantılar kullanan genel amaçlı ağ standardı.
Enerji hattı iletişimi (PLC) – Gücü ve verileri taşımak için elektrik kabloları kullanan iletişim teknolojisi.

Nesnelerin interneti cihazlarının çeşitliliği hem donanım farklılıkları hem de üzerinde çalışan yazılım farklılıkları açısından, tutarsız teknoloji ekosistemleri arasında tutarlı bir şekilde çalışan uygulamalar geliştirmek durumu zorlaştırmaktadır. Nesnelerin interneti cihazlarının her biri için farklı bağlantı protokolünün kullanımı ayrı bir ekosistem oluşturur. Her bir bağlantı türünün de kendi avantajları ve dezavantajları vardır. Bu bağlantı türleri için standart bir yapının oluşturulması gerekmektedir.

GÜVENLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ
Nesnelerin internetinin gelişiminin önündeki önemli problemlerden biri cihazların birbiri ile olan uyumu ve birbirlerini etkilememesidir. Bu nedenle verinin cihazlar ve ağ sistemleri arasında coğrafi şartlara ve bağlantı modellerine bağlı olarak yanlış akması önlenerek, kesintisiz ve doğru veri akışının sağlanması hayati önem taşımaktadır.
Tüm faydalarının yanında Nesnelerin İnterneti bazı sorunlara da yol açmaktadır. Birbirlerine bağlı cihazlar sayesinde sosyal hayatımızı internet üzerinden kayıt altına sunuyor olmamız, ortaya çıkacak veri miktarını inanılmaz derecede arttıracak ve bu büyük verilerin çözümlenerek işlenmesi zor ve karmaşık bir iş hale gelecektir. Bunun yanında ortaya çıkan bu verilerin gizliliği ve güvenliği de önemli bir konu olarak karşımıza çıkacaktır.

​Nesnelerin internetinin kullanımı ile oluşan veriler Big Data yani büyük veri olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyük verilerin saklanması ve güvenliği ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde kararlar alınmıştır;
Veri güvenliği – IoT şirketlerini tasarlarken, veri toplama, depolama ve işleme işlemlerinin her zaman güvenli olmasını sağlamalıdır. Şirketler “derinlemesine savunma” yaklaşımını benimsemeli ve her aşamada verileri şifrelemelidir.
Veri onayı – kullanıcılar IoT şirketleriyle hangi verileri paylaştığı konusunda bir seçeneğe sahip olmalı ve verileri ortaya çıkarsa kullanıcılara bilgi verilmelidir.
Veri simge durumuna küçültme – IoT şirketleri yalnızca ihtiyaç duydukları verileri toplamalı ve toplanan bilgileri yalnızca sınırlı bir süre için saklamalıdır.​

 

Arşivler