Geliştirici Faktörü

gelistirici-faktoru
PRO

Geliştirici Faktörü

​​​​10 yıl önceki küresel mali krizden bu yana, şirketler sermaye kıtlığının da ötesinde problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Teknolojinin dünya ekonomisinin her alanına girmesiyle beraber yazılım mühendisleri dünyanın en değerli kaynağı haline gelmiştir.
İşletmeler; güvenlik açıkları, ticaret vergileri, karmaşık hükümet düzenlemeleri, küresel rekabet gibi sorunlarla yüzleşirken, gelecekteki başarılarını en çok etkileyecek faktörün yazılımcılar için oluşturulan istihdam olduğunu gözden kaçırmaktadırlar. Yazılımcıların küresel gayrisafi küresel hasılanın önümüzdeki on sene içerisinde üç trilyon dolarlık bir artış sağlayacak potansiyeli olduğu düşünülmektedir.
Birçok kişi yeterince yazılımcı olmamasının asıl problem olduğunu varsaymaktadır. Yapılan araştırmaya göre (Bu araştırma binlerce C-Seviye (CFO, CEO vb.) yöneticiyi ve altı farklı ülkeden yazılımcılara yapılan anketler içermektedir.) Eğer işletmeler daha hızlı ilerleme kaydetmek, yeni ürünler elde etmek yeni trendleri takip edebilmek istiyorlarsa ellerindeki mevcut yazılım mühendislerini daha iyi değerlendirmeliler.​
Geliştiricilere Olan İhtiyaç, Sermayeye Olan İhtiyaçtan Daha Büyük Bir Tehdit Oluşturmaktadır
​​​Üst düzey yöneticiler, geliştirici yetenek eksikliğinin en büyük potansiyel tehdit olduğunu belirtmektedir. Hatta şu an sermaye ihtiyacından, göç kaygılarından ve diğer zorluklardan daha fazla dert edilen konunun, geliştirici ihtiyaçlarını karşılayamamak olduğunu belirtiyorlar.
Her ne kadar işletmelerde çalışan yazılımcı sayısı her sene artıyor olsa da doğru alanlarda çalışan geliştiriciler bir şirketin yeni pazarlara ve yeni ürün alanlarına geçişini hızlandıracaktır ve şirketlerin kendilerini diğer rakiplerinden ayırmasına oldukça büyük bir oranda yardımcı olacaktır.
Bu görüntü bizi en önemli noktaya getiriyor. Geliştiricilerin böyle bir kuvvete dönüşmesi, sadece firmada kaç adet geliştirici olduğu değil, bu kişilerden nasıl faydalanıldığı da oldukça önemli bir konu.
C-SEVİYE YÖNETİCİLERİN ANKET SONUÇLARI
1- Şirketinizin başarısını etkileyebilecek en önemli faktörler sizce nelerdir?
%66 – Güvenlik – Veri İhlalleri
%62 – Artan Regülasyonlar(Düzenlemeler)
%62 – Teknoloji Sektöründen Kaynaklı Karışıklıklar
%61 – Geliştirici İhtiyaçları
%60 – Çin’de Artan Rekabet
%58 – Kurumsal Vergi Oranları
%56 – Ticari Gümrük Tarifeleri
%56 – Sermaye İhtiyaçları
%55 – Brexit’in Etkisi (İngiltere’nin Anlaşma Konusu)
%51 – Göçmen Reformu
2- Aşağıda sıralanan zorlukları aşma konusunda, geliştiricilerin etkisini nasıl görüyorsunuz?
%71 – Ürünü pazara daha hızlı sokma konusunda
%70 – Satışlarda artış sağlama konusunda
%69 – Rakiplere kıyasla farklı ürünler /servisler geliştirme konusunda
%65 – İç raporlama / görünürlük
3- Geçen yıla kıyasla geliştirici sayısındaki artışı nasıl yorumlarsınız?
%56 – Arttı
%19 – Sabit kaldı
%14 – Azaldı  (Almanya %46 oranı ile bu cevabı arttıran ülke oldu)
3- Üst yönetim için geliştiricilerin üretkenliğini arttırmak ne derece önemli?
%96 – Yüksek/Orta derecede öncelikli
%3 – Hiç öncelikli değil/düşük öncelik​li​

3 TRİLYON DOLARLIK GELİRİN ETKİSİ​​
18 milyon – Dünyadaki yazılımcı sayısı
17.000 $ – Kişi başı gelir
51.000 $ – Geliştirici başına gelir
918 Milyar $ – Dünyadaki yazılımcıların toplam geliri
%31.6 – Geliştiricilerin verimlilik kaybı(Ankete göre)
300 Milyar $ – Dünyadaki yazılımcıların verimsizliğinden kaynaklı yıllık gelir kaybı​
“Kötü Kod” Şirketlere Yıllık 85 Milyar $ Kaybettiriyor

Her ne kadar üst düzey yöneticiler için öncelik yazılımcıların verimliliğini arttırmak olsa da ortalama bir yazılımcı haftada 17 saatten fazla zamanını hata ayıklama, kod düzenleme gibi bakım problemlerini çözmeye ayırmaktadır. Bunun yanında haftada yaklaşık dört saatini “Kötü Kod” düzenlemeye harcamaktadır. Stripe firması tarafından gerçekleştirilen ve ülke bazlı yazılımcı maaşlarına dayanan hesaplamalara göre, yıllık 85 milyar dolarlık fırsat maliyetinin “kötü kod” nedeniyle kaçtığını görüyoruz. Her üç yazılımcıdan ikisine göre bu süreler çok fazladır ve önceliklerin doğru belirlenmesi, sorumlulukların dağıtımı ve uzun dönemli ürün hedeflerinin oluşturulması ile verimliliklerinde bir artış gözlemlenebilir.

YAZILIMCILARIN ANKET SONUÇLARI
1- Her hafta ortalama kaç saatinizi iş yerinizde çalışarak geçiriyorsunuz?
41.1 Saat – Ortalama (Tüm Ülkeler)
39.6 Saat – Ortalama (Fransa – en düşük)
2- Bakım ile ilgili işlere haftada kaç saat ayırıyorsunuz? (Kötü kod, hata ayıklama, kod düzenleme vb.)
13.5 Saat – Ortalama

3- “Şirketimdeki yazılımcıların kötü koda harcadığı zaman çok fazla.” Bu cümleye katılıyor musunuz?
%59 – Şiddetle/oldukça Katılıyorum (Tüm ülkeler)
%70 – Şiddetle/Oldukça Katılıyorum (Singapur – en yüksek)
4- Size göre şirketinizde çalışan yazılımcıların üretkenliği yüzde kaçtadır? (100 üretken, 0 hiç değil)
%68.4 (Ortalama)
5- Sizce yazılımcıların üretkenliğini en çok engelleyen etken nedir?
%52 – Eski sistemlerin bakımı / teknik derinlik
%45 – Yönetimin proje/görev önceliklendirmesi
%40 – Özelleştirilmiş teknolojiler geliştirmek
6- Moralinizi kötü yönde en çok hangileri etkiler?
%81 – İş yoğunluğu
%79 – Önceliklerin değişmesi nedeniyle bir kodu atmak. Zaman kaybetmek
%79 – Düşük kaliteli bir kodu düzeltmek için yeterli zaman sağlanmaması
%78 – Eski sistemlere çok fazla zaman ayırmak
%76 – Teknik derinliği baştan oluşturamamak ve sonradan parça parça arttırmaya çalışmak (Planlama ve zaman yönetimi eksikliğinden kaynaklanan, projenin genişletilebilirliğini kısıtlayan sorunlar. Kısaca hızlıca kodu yazıp sonrasında yaşanacak sorunları umursamamak.)
KÖTÜ KODUN EKONOMİK BEDELLERİ
41.1 – Bir yazılımcının haftada ortalama harcadığı saat.
17.3 – Kötü kod, hata ayıklama ve kod düzenlemeye harcanan haftalık ortalama saat
13.5 – Teknik derinlik için harcanan ortalama saat
3.8 – Sadece kötü koda harcanan ortalama saat
%9.25 – Kötü kod yüzünden düşen üretkenlik seviyesi
~85 Milyar Dolar – Yıllık yazılımcılar tarafından kötü koda harcanan süre nedeniyle kaybedilen gayrisafi hasıla.
Teknoloji Şirketleri Endüstrilere En Büyük Tehdit
Üst düzey yöneticiler, rekabet içerisinde oldukları teknoloji firmalarının oluşturduğu tehdidi en çok hisseden kişiler. Bu nedenle önümüzdeki beş sene için, altyapı, Ar-Ge ve işe alıma yapılan yatırımları öncelik haline getirmiş durumdalar. Hem yazılımcılar hem de C-Seviye yöneticiler, yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve API servislerinin bugünkü işletmelere en büyük katkı yapacak konular olduğunda firik birliğindeler. Makine Öğrenimi(ML) , sanal asistanlar ve blockchain ise önümüzdeki on yıl içerisinde en etkili olacak başlıklar olarak gözükmekte. Üst seviye yöneticiler bu teknoloji trendlerini takip etme konusunda yazılımcılara göre daha iyimserler ancak yazılımcıların kaygısı doğru teknoloji alt yapısına ve kalifiye çalışanların eksikliğinden dolayı kaygılılar.
C-SEVİYE YÖNETİCİLERİN ANKET SONUÇLARI
1- Hangi sektörlerden firmaları sizin işletmenize en büyük tehdit olarak görüyorsunuz?

%44 – Teknoloji
%36 – Bankacılık & Finans
%27 – Mühendislik Servisleri
%23 – Telekomünikasyon
%19 – İmalat
%19 – Perakende
*Singapur %59 ile Teknolojiye en yüksek oranda seçen ülke oldu
2- Önümüzdeki 5 sene içerisinde yatırımları arttırmayı amaçladığınız ilk üç alan nedir?
%43 – Yazılım altyapısı ve teknoloji
%31 – Ar-Ge
%31 – Teknik eleman işe alımı
%29 –  Pazarlama
%26 – Satış
%24 – Müşteri Hizmetleri
3- Günümüze kıyasla, yazılım geliştirmede temel yetkinlik on sene sonra ne durumda olmalı?
%81 – Daha fazla olmalı
%16 – Aynı düzeyde olmalı
%3 – Daha az olmalı
YAZILIMCILAR + ÜST SEVİYE YÖNETİCİLERİN ANKET SONUÇLARI
1- Günümüzde üzerinde çalışılan hangi teknoloji trendleri şirketinizde en yüksek etkiyi yaratır?
*AI – Yapay Zeka
*IoT – Nesnelerin İnterneti
*SDS – Software Defined Storage – Yazılım Tabanlı Depolama

2- 10 sene içerisinde hangi teknoloji trendlerinin sizin şirketinizde en büyük etkiyi yaratmasını bekliyorsunuz?​
*AI – Yapay Zekâ
*IoT – Nesnelerin İnterneti
*VA – Sanal Asistan
*ML – Makine Öğrenimi

YÖNETİCİLERE YÖNELTİLEN SORU
​Şirketinizin bu trendleri takip etme ve uygulamada yeterli kaynaklara sahip olduğuna güveniyor musunuz?
%83 – Güveniyoruz
%17 – Çok Güvenmiyoruz
*Almanya %30 ile en çok “güvenmiyoruz” cevabını seçen ülke oldu.

YAZILIMCILARA YÖNELTİLEN SORULAR
Şirketinizin bu teknoloji trendlerini takip etmede yeterli kaynakların sağlanacağını düşünüyor musunuz?
%77 – Evet Düşünüyorum
%23 – Pek Düşünmüyorum
Neden kaynakların sağlanacağını düşünmüyorsunuz?
%44 – Teknoloji trendlerini takip etmede çok ağır kaldığımızı düşünüyorum.
%42 – Yeterli kalifiye elemanımız yok
%36 – Yönetim teknolojiye öncelik vermiyor
%36 – Çeyrek veya yıllık gelirlere odaklandığımızdan uzun dönem büyüme önceliklerimizi doğru belirleyemiyoruz.
%33 – Teknoloji alt yapımız desteklemiyor

Kaynak: https://stripe.com/files/reports/the-developer-coefficient.pdf​

 

Arşivler