Kodlama Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Müfredatına Ekleniyor

çocuk kodlama çalışıyor
Kariyer

Kodlama Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Müfredatına Ekleniyor

​T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ortak bir çalışma başlattı. Çalışma; 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin içeriğinin güncellenmesini kapsıyor.
“Kodlama Eğitiminin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin Programına Eklenmesi” konulu ilk toplantı, 8 Mart 2016 Salı günü Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Fatih Projesi toplantı salonunda yapıldı.
Toplantıya, YEĞİTEK tarafından oluşturulan çalışma gurubundan Sistem Yönetimi Daire Başkanı Dr. Yakup YÜKSEL, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR ve Yrd. Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Erdat ÇATALOĞLU ve Dr. Armağan ATEŞ KAN, Bahçeşehir Üniversitesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şirin KARADENİZ, BT Öğretmenleri Zehra SAYIN,  A. Şamil DEMİRCAN, Türkay DALAN, Birtan YILDIZ, Cahide ÜNAL, Ertan KOCABAŞ, Proje Destek Personeli Mehmet SÜRAV ve MEB Uzman Yardımcısı Gizem TOPAÇ katıldı.
Toplantıda; mevcut müfredat programı, bilgi ve iletişim teknolojileri, dijital vatandaşlık ve bilgisayar bilimi konularına ilişkin mevcut öğretim programının güncellenmesi, bu konuların ulusal öğretim programında öğretilmesi konuları konuşuldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak kararı üzerine, kodlama eğitiminin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı’nda daha fazla yer almasına karar verildi. Bu kapsamda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü ortak bir çalışma başlattı.  Çalışmanın amacı; 5 ve 6. sınıflarda zorunlu, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli ders olarak okutulan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin içeriğinin güncellenmesini kapsıyor.
Kodlama eğitiminin tüm öğrencilerimize bilgisayar ve İnternet okuryazarlığı yanında algoritmik düşünme becerisini kazandırabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin oynadığı bilgisayar oyunlarının çok küçük de olsa bir parçasını kod aracılığıyla oluşturarak programlama mantığını anlamalarına yardımcı olacağı düşünülüyor.  Kodlama eğitimi ile öğrenciler; teknolojiyi tüketen değil, üreten nesil olma yolunda ilk adımlarını atmış olacaklar.

Kaynak: yegitek.meb.gov.tr​

 

Arşivler