Otonom Otomobiller, Engelli İstihdamını Artırabilir

otonom-otomobil-engelli
Kariyer

Otonom Otomobiller, Engelli İstihdamını Artırabilir

Kendi kendine hareket eden otonom araçların insan hayatına katkılarını sıralarsak, ortaya uzun bir liste çıkacaktır. Bu listenin en başında insan kaynaklı hataların minimuma inmesi ve birçok kazanın önlenmesi yer alıyor. Ancak konuya sadece “insan hayatını kurtarma” açısından bakarsak birçok önemli noktayı kaçırabiliriz. Örneğin milyonlarca engelli bireyin ulaşım ihtiyacının karşılanması…
Yapılan bir araştırmaya göre engelli bireyler, otonom araçlar sayesinde temel ulaşım ihtiyaçlarını giderebilirse bu durum sadece ABD’de yılda direkt ve dolaylı yoldan sağlık harcamalarında 19 milyar Dolar tasarrufa yol açacak. Ayrıca otonom araçlar engelli bireylerin kısıtlı hareket imkânlarını fazlasıyla artırarak, yaklaşık 2 milyon engelli bireyin iş sahibi olmasını da sağlayabilir. Araştırmanın sunduğu bazı öneriler şunlar:- 4. seviye otonom araçlara sahip olduğumuz zaman ehliyet yasalarının engelli bireyleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi önerisi. Çünkü 4. seviye otonom araçlar tamamen insan müdahalesi olmadan çalışabilecekler.
– Otonom araçlara erişimi olamayacak seviyedeki yerleşik topluluklar için engelli ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını çözebilecek otonom araç hizmetinin sağlanması önerisi.
– Üreticilerin ve geliştiricilerin teknolojiyi engelliler için mümkün olduğunca erişilebilir hale getirmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması önerisi.
– Otonom teknolojiler ile hayata daha fazla dahil olabilecek engelli bireylerin özgüvenlerini kazanabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli ortamın sağlanmasına yönelik öneriler.

Teknolojiyi herkesin erişebileceği hale getirmek hem düzenleyici kuruluşlar için hem de üreticiler için büyük zorluklar barındırsa da imkânsız değil. Otonom teknolojiler sadece engelli bireylerin değil, tüm toplumun hayatını ciddi bir şekilde etkileyecek. Önemli olansa bu olumlu katkıyı herkes için sağlayabilecek düzenlemeleri en baştan yapabilmek. Bu adımların atılması, geleceğimize çok daha büyük faydalar sağlayabilir.

Kaynak: Webrazzi

 

Arşivler

X