Sistem, Ağ ve Güvenlik Meslekler Rehberi – 1

Sistem

Sistem, Ağ ve Güvenlik Meslekler Rehberi – 1

Günümüzde bilişim sektörü kavramı, çok geniş bir alanı tanımlamaktadır. Teknolojiye, ihtiyaçlara, kullanılan bileşenlere bağlı olarak bilişim sektörü içerisinde çok farklı meslekler ortaya çıkabilmektedir. Gerek firmaların kendi bünyelerinde verdikleri unvanlar, gerekse ilanlarda çıkanlar, bazen seçim yapmayı ve yapılan işin anlaşılmasını tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Kimi zaman tamamen aynı iş için çok farklı unvanlar kullanılabilmektedir.
TÜBİDER’in yaptığı bir araştırmaya ve çalışmaya göre, bilişim sektöründe meslekleri genel olarak tanımlamak ve yetkinlik ihtiyaç seviyesini belirlemek mümkün hale gelmiştir. Eğer meslek ağaçları ve yolları belli olursa, bireyler kendi kariyerlerini daha iyi planlayabilirler ve yetkinliklerini arttırmak adına daha sistemli ilerleyebilirler. Bu rehber ile amacımız, kariyer yollarının ne şekilde olduğu hakkında bir fikir vermek ve Bilge Adam’ın eğitimlerinin kişilerin kariyerlerine ne şekilde katkıda bulunabileceği konusunda bilgi vermektir.
Meslek Tanımları
Daha iyi planlamak, ölçmek, karşılaştırmak ve kafa karışıklığını engelleyerek, ortak bir dil oluşturmak adına öncelikle meslek tanımları yapmak gerekir. Meslek tanımları ve her bir meslek için Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ)  doğrultusunda bir yeterlilik seviyesi bulunmaktadır. Seviye yükseldikçe söz konusu meslek için ihtiyaç duyulan bilgi, beceri, uzmanlık ve yetkinlik ihtiyacı artmaktadır. Aşağıdaki tabloda, genel olarak meslek tanımları ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesi doğrultusunda seviye ihtiyacı belirtilmiştir.

Meslek ve Kariyer Yol Haritası
Bilişim sektörü oldukça dinamik ve sürekli gelişen, yenilenen bir sektördür. Bir bilişim profesyoneli, meslekler arasında kendisine bir yol haritası çizmeli ve zamanla deneyimi arttıkça gidebileceği yönü bilerek, eğitimini buna göre planlamalıdır. Ancak bu şekilde kendini geliştirebilir, yeniliklerden uzak kalmaz ve gelirini arttırabilir. Aşağıda kariyer planlamasında kullanılabilecek bir yol haritası görülebilir.

 

Arşivler