Sistem, Ağ ve Güvenlik Meslekler Rehberi – 5

Sistem

Sistem, Ağ ve Güvenlik Meslekler Rehberi – 5

BT DANIŞMANI
Çalıştığı firma veya firmaların bilişim teknolojilerini ne şekilde kullanmaları gerektiğini, sorunları çözmek ve iş ihtiyaçlarını karşılamak adına nasıl uygulama yapabileceklerini gösteren nitelikli kişidir. BT sistemlerinin yapısının ve etkinliğinin arttırılması ve iyileştirilmesi için çalışır. Firmalara teknoloji, altyapı ve BT üzerinde yapılacak iyileştirmeler ile iş süreçlerini nasıl optimize edebileceklerine dair stratejik rehberlik yapar. Ayrıca bu rehberlik esnasında üst düzeyde teknik rehberlik, yardım ve eğitim sağlar. Hem iş perspektifinden hem de teknik perspektiften sorumlulukları bulunabilir.
Önerilen Sertifikalar
MCSE, MCSA: Windows 8, MCSA: Windows Server 2012, HCNA, VCA, VCP, CEH, CPEH, MTA
Benzer Tanımlar
BT altyapı danışmanı, BT çözüm mimarı, BT çözüm danışmanı

BT GÜVENLİK UZMANI
Farklı sektörlerdeki işletmelerin bilgi işlem biriminde çalışan ve/veya bu hizmeti dışarıdan profesyonel olarak sağlamak üzere uzmanlaşmış; sistem güvenliği analizi yapan, güvenlik sistemini kuran, uygulayan, devamını sağlayan, kullanıcılara bilgi güvenliği desteği sunan ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir.
Önerilen Sertifikalar
CEH, CPEH, CISSP, HCNA: Security, HCNP: Security, MCSE
Benzer Tanımlar
Güvenlik mühendisi, güvenlik yöneticisi

BT GÜVENLİĞİ DENETMENİ
Farklı sektörlerdeki işletmelerin bilgi işlem biriminde çalışan ve/veya bu hizmeti dışarıdan profesyonel olarak sağlamak üzere uzmanlaşmış; denetim planı hazırlayan, denetim faaliyetlerini gerçekleştiren, gerçekleştirdiği denetim sonuçlarını raporlayan ve bulgu takibini gerçekleştiren nitelikli kişidir.
Önerilen Sertifikalar
CISA, CEH, CPEH, CISSP, HCNA: Security, HCNP: Security, MCSE
Benzer Tanımlar
Güvenlik denetçisi,  BT denetim uzmanı

BT EĞİTİM UZMANI
Bilişim ve iletişim teknolojileri üzerine eğitimler tasarlayan ve bu eğitimleri veren nitelikli kişidir. Yazılım, donanım, son kullanıcı uygulamaları, ofis uygulamaları, sistemler, güvenlik duvarları ve sistemleri, sanallaştırma teknolojileri, mesajlaşma sistemleri gibi çok çeşitli alanlarda yetkinlik sahibi olabilir ve bu konularda eğitim hazırlayıp verebilir.
Önerilen Sertifikalar
MCT, MCSE, MCSA, HCNA, VCA, VCP, CEH, CPEH, MTA
Benzer Tanımlar
Eğitmen, bilgisayar eğitmeni

-SON-

 

Arşivler