SQL Server CSV (Comma Seperated Value) Çıktı Üretme

sql
PRO

SQL Server CSV (Comma Seperated Value) Çıktı Üretme

Özellikle katalog tablolarının CSV çıktılarına sıklıkla ihtiyaç duyarız. Aşağıdaki sql script’ini kullanarak, siz de tablolarınızdan CSV çıktı alabilirsiniz.
Öncelikle tablomuzun orjinal haline bakalım;
SELECT Name
FROM HumanResources.Shift WITH (NOLOCK)

Şimdi öyle bir sql sorgusu yazacağız ki, çıktımız şu şekilde olacak;
Day, Evening, Night
SELECT
SUBSTRING((
SELECT ‘, ‘ + Name
FROM HumanResources.Shift WITH (NOLOCK)
FOR XML PATH(”)
), 3, 8000) AS CSV
Sorguyu FOR XML anahtar kelimeleri ile çalıştırdığımıza ve PATH olarak ” (boş string) verdiğimize dikkat edin.
SELECT ‘, ‘ + Name
FROM HumanResources.Shift WITH (NOLOCK)
FOR XML PATH(”)
Böylece aşağıdaki sonucu elde etmiş olduk;

Son olarak, sql sorgusunu SUBSTRING fonksiyonu içerisine koyduk, böylece baştaki virgül ve boşluk karakterlerinden (“, “) kurtulmuş olduk.

 

Arşivler