Türkiye’de 3 İşverenden 2’si Aradığı Çalışanı Bulamıyor

isveren-zorluk
Kariyer

Türkiye’de 3 İşverenden 2’si Aradığı Çalışanı Bulamıyor

Hızlı teknolojik gelişmeler ve işyerlerinin dijitalleşmesi, çalışanların işveren beklentilerini karşılamalarını zorlaştırıyor.
Bu sorunun büyüklüğü ülkeden ülkeye değişirken, OECD’nin 2018 verilerine göre Türkiye’deki yetenek eksikliği %66’ya ulaşmış durumda. Türkiye bu oranla Japonya’nın (%89) ardından tüm dünyada yetenek sıkıntısını en çok hisseden 2. ülke olarak karşımıza çıkıyor.
2014’te ise %63 ile 3. sırada olan ülkemizi %61 ile Yunanistan, %54 ile Slovakya ve %51 ile Almanya – Macaristan – Polonya üçlüsü takip ediyor.

 

Arşivler