Unity3D ile Kendi Etrafında Dönen Küp Yapmak

unity logo
PRO

Unity3D ile Kendi Etrafında Dönen Küp Yapmak

Makale Adı : Unity3D ile kendi etrafında dönen Cube yapmak —- Bu makale sonunda sahneye koyacağınız bir Cube nesnesini kendi ekseni etrafında istediğiniz hızda döndürebileceksiniz. Öncelikle Unity3D’yi açarak bir oyun projesi oluşturuyoruz; Unity3D Editor açıldıktan sonra, sahneye bir tane Cube nesnesi ekliyoruz;Hierarchy panelinde boş bir yere sağ tuşla tıklanır3D Object menüsü altından Cube seçeneği seçilirHierarchy paneline eklenen Cube nesnesine çift tıklanır ve Scene alanında Cube nesnesine odaklanılır Sahnedeki nesnelerin gözükebilmesi için üzerlerine ışık tutmak gerekir;Hierarchy panelinde boş bir yere sağ tuşla tıklanırLight menüsü altından Directional Light seçeneği seçilir Kamera bakış açısını Scene alanında gördüğümüz gibi yapmak için Main Camera nesnesi seçili iken GameObject menüsünden Align with View alt menüsü seçilir. Hierarchy panelinden Cube nesnesi seçilir, Inspector panelinde gözüken Add Component butonuna tıklanır, New Script menüsüne tıklanır ve SpinningCube yazılır. Project Assets panelinde gözüken SpinningCube.cs dosyasına çift tıklanır ve Cube nesnesine eklediğimiz script dosyası açılır. SpinningCube.cs dosyası içinde iki method yer almaktadır;using UnityEngine; using System.Collections; public class SpinningCube : MonoBehaviour { // Use this for initialization void Start () { } // Update is called once per frame void Update () { } } Start() methodu, Cube nesnesi oyunda ilk oluşturulduğunda bir defa çalıştırılır. Update() methodu ise oyunun her “kare”sinde tekrar tekrar çalıştırılır. Örneğin, 60fps hızında bir oyunda Update() methodu saniyede 60 defa çalışacaktır. Update() methodu içerisinde Cube nesnesini yukarı-aşağı eksen etrafında hareket ettirmemiz gerekiyor. Böylece kendi ekseni etrafında dönüyormuş gibi gözükecek.void Update () { transform.Rotate(Vector3.up, Time.deltaTime * 30); } Vector3.up ile, yukarı-aşağı yönlü ekseni belirliyoruz, Time.deltaTime ile oyunun çalıştığı cihazın hızından bağımsız olarak hareket etmesini garantiliyoruz, böylece hızlı cihazlarda hızlı, yavaş cihazlarda yavaş dönmeyecek. Son olarak 30 ile çarparak bir miktar hızlı dönmesini sağlıyoruz. Şimdi oyunu çalıştırarak Cube nesnesinin kendi ekseni etrafında döndüğünü görelim;

 

Arşivler