Windows 10 UWP Uygulamalarının Hafıza Kullanım Durumu için MemoryManager Sınıfını Kullanmak

windows 10 logo
PRO

Windows 10 UWP Uygulamalarının Hafıza Kullanım Durumu için MemoryManager Sınıfını Kullanmak

​Windows 10 UWP uygulaması geliştirirken hafızanın ne kadarını kullandığınızı ve kullanabileceğiniz ne kadar hafıza alanı kaldığını bulmanız gerekebilir.
Bu durumdaWindows.System namespace’i altında yeralanMemoryManager sınıfını kullanabiliriz.
Hemen Visual Studio açarak yeni bir proje oluşturalım:
ÖncelikleMainPage.xaml dosyasını açalım ve içerisine aşağıdaki kodları yazarak ekranımızıtasarlayalım:

Şimdi MainPage.xaml.cs dosyasını açalım veDispatcherTimer sınıfından yeni bir değişken tanımlayıp, MainPage sınıfının constructor’ında, her 1 saniyede bir tetiklenmesini sağlayalım:
DispatcherTimer timer = null;
public MainPage()
{
this.InitializeComponent();

timer = new DispatcherTimer();
timer.Interval = new TimeSpan(0, 0, 1);
timer.Tick += timer_Tick;
timer.Start();
}
Artık timer_Tick() metodumuzu yazabiliriz:
private void timer_Tick(object sender, object e)
{
AppMemoryUsage.Text = string.Format(“{0} ({1:0.00} MB)”, MemoryManager.AppMemoryUsage, MemoryManager.AppMemoryUsage / (1024.0 * 1024.0));
AppMemoryUsageLimit.Text = string.Format(“{0} ({1:0.00} GB)”, MemoryManager.AppMemoryUsageLimit, MemoryManager.AppMemoryUsageLimit / (1024 * 1024 * 1024));
}
Yukarıdaki metodun içerisinde öncelikleMemoryManager sınıfınınAppMemorryUsage property’sinin değerini okuduk ve bunu (1024 x 1024) değerine bölerek kaç megabayt (MB) yaptığını hesapladık, AppMemoryUsage isimliTextblock nesnesinde gösterdik.
Aynı şekildeMemoryManager sınıfınınAppMemorryUsageLimit property’sinin değerini okuduk ve bunu (1024 x 1024 x 1024) değerine bölerek kaç gigabayt (GB) yaptığını hesapladık, AppMemoryUsageLimit isimliTextblock nesnesinde gösterdik.
Uygulama açıldıktan sonra her 1 saniyede bir, uygulamanın o anda kullandığı hafıza miktarı ve kullanabileceği hafıza miktarı ekranda gösterilecek.
Not: Eğer uygulamayı bilgisayarınızda çalıştıracak olursanız, AppMemoryUsageLimit değeri olarak, sistemde kullanılabilir boş hafıza miktarını görmelisiniz. Eğer 512 MB hafızaya sahip bir cep telefonunda çalıştıracak olursanız, 185 MB limitini, 1024 MB (1 GB) hafızalı bir cep telefonunda çalıştıracak olursanız 390 MB limit görmelisiniz.

 

Arşivler