​Windows Uygulamasının Emulator Üzerinde Çalıştığını Yakalamak

windows 10 logo
PRO

​Windows Uygulamasının Emulator Üzerinde Çalıştığını Yakalamak

Eğer yazdığımız uygulamanın emulator üzerinde mi yoksa gerçek cihazda mı çalıştığını anlamak istiyorsak;
Windows.Security.ExchangeActiveSyncProvisioning namespace’inde yeralanEasClientDeviceInformation sınıfından faydalanabiliriz.var deviceInfo = new EasClientDeviceInformation();
Eğer yukarıdaki kodu emulator üzerinde çalıştıracak olursakSystemFirmwareVersion özelliğinde 0SystemHardwareVersion özelliğinde 0SystemProductName özelliğinde VirtualSystemSku özelliğinde Microsoft Virtual
değerleri olacak. Eğer aynı kodu gerçek cihaz üzerinde çalıştıracak olursak aynı property’lerde cihaza göre farklı değerler olacak.
EasClientDeviceInformation sınıfını kullanarak uygulamanın çalıştığı cihazın emulator veya gerçek cihaz olduğunu aşağıdaki koddaki gibi anlayabiliriz;
public static class DeviceInfo
{
private static EasClientDeviceInformation deviceInfo = new EasClientDeviceInformation();

public static bool IsRunningOnEmulator
{
get
{
return (deviceInfo.SystemProductName == “Virtual”);
}
}
}
Aşağıdaki gibi kullanabiliriz;
if (DeviceInfo.IsRunningOnEmulator)
{
// TODO : Emulator üzerinde çalışıyor
}
Kaynak : Get device information on Windows

 

Arşivler

X