133 Milyon Yeni İş Ortaya Çıkacak

133-milyon-yeni-is
Kariyer

133 Milyon Yeni İş Ortaya Çıkacak

​Son birkaç yıl içinde iş dünyasının gelecekte nasıl şekilleneceğine dair pek çok araştırma yapıldı, farklı sonuçlar alındı. Ancak, tüm bu çalışmalarda üzerinde durulan bir alan var ki hepsini orta noktada buluşturuyor. Bu ortak görüşe göre insanların sorumluluğundaki işlerle makinelerin görevleri arasındaki sınır teknoloji geliştikçe ortadan kalkıyor. İşgücü piyasasını önemli ölçüde etkileyen bu dönüşüm akıllıca kullanılırsa herkes için daha iyi iş fırsatları oluşacak, yaşam standartları yükselecek. Ancak tersi olursa iş dünyasında yetenek açığı, kutuplaşma ve eşitsizlik artacak.
Hürriyet’ten Deniz Türsen’in haberine göre; Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından 17 Eylül’de yayımlanan “İşin Geleceği 2018” (The Future of Jobs) raporu da 2018-2022 döneminde ortaya çıkacak yeni iş fırsatları ve talebin azalacağı rollere yönelik bir çalışma içeriyor. Bu rapor, globalde yaklaşık 15 milyon civarında çalışanı bulunan 313 uluslararası şirketin çoğu insan kaynakları yöneticisi olan çalışanlarına yöneltilen sorularla oluşturulmuş. Verilen cevaplar yöneticilerin istihdam anlamında önümüzdeki yıllara olumlu baktığını gösteriyor. Buna göre, 2022 itibariyle yeni roller doğacağını düşünenlerin oranı %27. Bazı rollerin yok olacağını düşünenlerin oranı ise %21. Bu bağlamda globalde 75 milyon kişi mesleklerini artık robotların yapması nedeniyle işini kaybetse de insanların istihdam edilebileceği 133 milyon yeni iş fırsatı oluşacak. Yani, teknolojinin gelişmesi nedeniyle ortadan kalkacak mesleklere karşı yine teknoloji sayesinde yeni roller ortaya çıkacak. Ayrıca, günümüzdeki rollerin %48’i, 2022’de halen mevcut olacak.
TALEBİN ARTTIĞI ROLLER
Çalışmaya göre 2018-2022 döneminde veri analisti ve veri bilimcileri, yazılım ve uygulama geliştiricileri, e-ticaret ve sosyal medya uzmanları gibi rollere talep giderek artacak. Bunun yanında, özellikle insani yetkinliklerin ön planda olduğu müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama gibi alanlardaki rollere olan talebin de artması bekleniyor. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ise yapay zeka, büyük veri, otomasyon süreci, bilgi güvenliği, kullanıcı deneyimi ve insan-makine iletişimi alanlarında uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulacak. Öte yandan, veri giriş elemanları, muhasebe elemanları, kasiyerler gibi rutin işlerde insanlara olan ihtiyacın giderek azalacağı öngörülüyor.

GÖREV DAĞILIMI DEĞİŞİYOR
Raporda değinilen önemli konulardan biri de makine ve insanlar arasındaki görev dağılımları. Günümüzde makineler ve algoritmalar işyerlerinde insanları bilgi ve veri işleme bakımından destekliyor. Ayrıca, kompleks ve teknik konular ile fiziksel işlerde de makinelerden destek alınıyor. İletişim, koordinasyon, karar verme görevleri ise halen insanların elinde. Ancak, katılımcıların verdikleri cevaplar bu görev dağılımının da değişeceğini gösteriyor. Araştırmada yöneticilere belli görevlerin ne kadarını insanların ne kadarını makinelerin yaptığı sorulmuş. Çıkan sonuçlara göre yöneticiler, muhakeme ve karar verme görevleri için makinelerin payının 2018’de %19 olduğunu belirtmişler. Bu oranın 2022’ye gelindiğinde %28’e çıkması bekleniyor. İletişim, etkileşim görevlerinde makinelerin 2018’de %23 olan payının ise 2022’de %29’a çıkması öngörülüyor.
Günümüzde makinelerin insanlardan daha çok sorumluluk aldığı bir alan bulunmuyor. Ancak rapora göre 2022 yılına gelindiğinde makinelerin iki alanda insanlardan daha çok iş yükleri olacak. Bu alanlardan biri sektörle ilgili bilgi araştırma ve toplama görevleri. Tahminlere göre bu alandaki görevlerde makinelerin payı %36’dan %55’e yükselecek. Diğeri ise bilgi ve veri işleme alanı. Bu alanda ise makinelerin payı %47’den %62’ye çıkacak. Ayrıca, 12 sektörün incelendiği çalışmada 2018 itibariyle tüm görevlerin %71’inin insanlar tarafından yapıldığı ortaya çıkmış. Bu oranın 2022 itibariyle %58’e düşeceği, yani tüm görevlerin %42’sinin makinalar tarafından üstlenileceği öngörülüyor.
YETKİNLİKLER DE DEĞİŞİYOR
Yeni rollerin ortaya çıkması ve görev dağılımlarındaki değişime bağlı olarak, çalışanların sahip olmaları gereken yetkinliklerde de farklı bir ihtiyaç doğuyor. 2022 itibariyle globalde tüm çalışanların yüzde 54’ünün mevcut bilgilerini güncellemesi veya yeni yetkinlikler öğrenmesi gerekiyor. Bu kişilerin %35’inin görevlerine uygun becerileri kazanabilmesi için en az 6 aylık eğitime ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Çalışanların 2022 itibariyle sahip olmaları beklenen yetkinlikler arasında analitik düşünce ve inovasyon, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri, yaratıcılık, teknoloji tasarımı ve programlama, eleştirel düşünce ve analiz, liderlik ve sosyal etkinlik bulunuyor. Öte yandan, kalite kontrol ve güvenlik bilinci, koordinasyon ve zaman yönetimi, personel yönetimi gibi bazı yetkinliklere olan ihtiyacın ise giderek azalacağı düşünülüyor.
Haber: Deniz Türsen
​Kaynak:Hürriyet ​

 

Arşivler