2026’da BT Meslekleri

2026'da BT Meslekleri
Kariyer

2026’da BT Meslekleri

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), dünyanın en büyük 350 şirketiyle yaptığı araştırmaya dayanan, “The Future of Jobs” adlı raporunu Ocak 2016’da yayınladı. Araştırmada Fortune Global 500’de yer alan şirketlerden 150’den fazlası yer aldı. Katılımcılar ise çoğunlukla HR yöneticileri ve yeni yeteneklere odaklı üst yöneticilerdi.
Dünya Ekonomik Forumu’nun odak noktası, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, robotik, nanoteknoloji, 3D baskı, genetik ve biyoteknoloji gibi gelişmelerin birleşimi olan 4. Sanayi Devrimi’nin iş modelleri ve işgücü piyasalarındaki 2015’ten 2020’ye etkileri oldu.
Rapordaki başlıklarda, en büyük 15 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomide 7,1 milyon işin; işçiye gereksinim duyulmaması, otomasyon ya da aracısız ortamlar, beyaz yakalıların ofis ve idari rollerinde oluşacak kayıplar sebebiyle kaybedilebileceği ön plandaydı.
“Mimari ve mühendislik” ve “bilgisayar ve matematiğe dayalı” sektörlerde ise 2,1 milyon yeni iş yaratacağının öngörülmesiyle net iş kaybının 5 milyon civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
İşte raporda BT alanında ön plana çıkan diğer veriler:- 2016 yılında ABD Çalışma Bakanlığı, 2026’ya kadar Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri alanında oluşacak iş imkânlarının ayrıntılı dökümünü yayınladı.  Genel olarak, sektördeki istihdamın 2016 ve 2026 yılları arasında ortalamanın üstünde bir seyirle %13 büyümesi öngörülüyor.
– ABD Çalışma Bakanlığı, “bulut bilişim, büyük verilerin toplanması ve depolanması ve bilgi güvenliği” konularına artan ilginin oluşturacağı taleple yarım milyondan fazla yeni iş yaratılacağını söyledi.
– Yazılım geliştiriciler hem 2016 yılında hem de 2026 projeksiyonundaki en büyük grubu oluşturdu; bunları bilgisayar destek uzmanları ve bilgisayar sistemleri mimarları izledi:

​ABD Çalışma Bakanlığı’na göre, bilgi güvenliği analistleri (%28), yazılım geliştiriciler (%24) ve bilgisayar ve bilgi araştırmacıları (%19) en hızlı büyüyen BT mesleklerini oluşturuyor. Bilgisayar programcılarının, 2016 ve 2026 yılları arasında azalma beklenen (%8) tek grup olması ise gelişmekte olan ekonomilerde dış kaynak kullanımının artması ile açıklanıyor.

Kaynak:Zdnet.com

 

Arşivler