ASP.NET Core 1.0 Projesine StaticFile Desteği Eklemek

asp-net-logo
PRO

ASP.NET Core 1.0 Projesine StaticFile Desteği Eklemek

ASP.NET Core 1.0 projelerinde eğer html, js, css, jpg, png gibi dosyalar kullanacaksanız bu makalede anlatıldığı gibi StaticFile desteğini projenize eklemeniz gerekmektedir.
Eğer StaticFile desteğini projeye eklemezseniz html, js, css, jpg, png gibi uzantılara sahip dosyaları tarayıcılarda görüntüleyemeyeceksiniz.
Hemen örnek proje oluşturacağımız dizine Command Prompt (Windows) veya Terminal (MacOS, Linux) içerisinden gidiyoruz ve aşağıdaki kodları çalıştırıyoruz;
yo aspnet
// Empty Application seçeneğini seçiyoruz
// Projeye aspnetcorestaticfile ismini veriyoruz
cd aspnetcorestaticfile
code .
Visual Studio Code açıldıktan sonrawwwroot dizinineindex.html dosyasını ekliyoruz ve içerisineMerhaba Dünya! yazıyoruz.

Command Prompt (Windows) veya Terminal (MacOS, Linux) penceresine dönüp aşağıdaki kodu çalıştırıyoruz;
dnx web
İstediğimiz tarayıcıyı kullanarakhttp://localhost:5000/index.html adresine gittiğimizde karşımıza hiçbirşeygelmediğini görüyoruz.
Az önce index.html dosyasını oluşturduk, fakat index.html dosyasının içeriğine ulaşamadık. Bunun sebebi ASP.NET Core 1.0 biz StaticFile desteğini ekleyene kadar wwwroot dizinindeki dosyaları servis etmez.
Hemen project.json dosyasını açıyoruz ve dependencies kısmına aşağıdaki satırı ekliyoruz;
“Microsoft.AspNet.StaticFiles”: “1.0.0-rc1-final”
Command Prompt (Windows) veya Terminal (MacOS, Linux) penceresine dönüp aşağıdaki kodu çalıştırıyoruz;
dnu restore

Böylece StaticFile servis etmek için gerekli paket projemizin olduğu dizine indirilmiş oldu.
Startup.cs dosyasını açıp, Configure() method’unu aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz;
public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
app.UseIISPlatformHandler();

app.UseStaticFiles();
}
Tekrar Command Prompt (Windows) veya Terminal (MacOS, Linux) penceresine dönüp aşağıdaki kodu çalıştırıyoruz;
dnx web
İstediğimiz tarayıcıyı kullanarak http://localhost:5000/index.html adresine gittiğimizde, artık Merhaba Dünya! yazısını görebiliriz.

Eğer ASP.NET Core 1.0 uygulamalarımızda html, js, css, jpg, png gibi dosyaları kullanmak istiyorsak, StaticFile desteğini projemize eklememiz gerekiyor.

 

Arşivler