Bilişim Sektöründe Nitelikli İş Gücü Açığı

bilisimde-isgucu-acigi
Kariyer

Bilişim Sektöründe Nitelikli İş Gücü Açığı

Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşılmasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri önde gelen sektörler arasında yer alıyor.
TÜİK istatistiklerine göre Bilgi ve İletişim Sektörü faaliyetleri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %8,8’lik artışla 8.415 milyon TL, sabit fiyatlarla %5,7’lik artışla 814 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı. 2023 yılında GSYİH’nın 2 trilyon Dolar olması hedeflenirken, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) payının ise %8’lik oranla 160 milyar Dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenmekte.
Türkiye’de, çoğu KOBİ niteliğinde olan 1.600’ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiği sektörde yaşanan sorunlar incelendiğinde ilk sırada nitelikli iş gücü açığı %61 ile dikkati çekmektedir. 2014 yılı verilerine göre sektörde çalışan sayısının 215 bini aştığı tahmin edilmekte olup sektördeki büyümeyle birlikte nitelikli elemana duyulan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında genç nüfus en fazla BİT sektöründe istihdam edilirken, aynı zamanda kadın ve engelli iş gücünün istihdamında da sektör önem kazanmaktadır. Sektördeki yazılım geliştiricilerin yaklaşık %47’sinin İstanbul’da, %33’ünün ise Ankara’da çalıştığı görülmektedir. BİT alanında üniversitelerde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim görmüş insan kaynağı arzı son dönemde giderek artarken, yetkinlikleri sağlamayan ve yeni gelişmeleri yakalayamayan bireylerin iş bulma imkânı da azalmakta.

Kaynak: vizyonarge.com​

 

Arşivler