BIM’de Kariyer Yapılır mı?

BIM
PRO

BIM’de Kariyer Yapılır mı?

AEC (Architecture, Engineering & Construction – Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat) endüstrisinde BIM (Building Information Modeling – Yapı Bilgi Modellemesi) yöneticilerine duyulan ihtiyaç arttıkça bu alanda kariyer yapmanın uzun vadeli getirileri neler olabilir?
BIM son zamanlarda inşaat sektöründe işin akışını değiştiren en önemli teknoloji haline geldi. Ancak her yeni teknolojik gelişmede olduğu gibi bu alanda da yetişmiş eleman açığı had safhada. Doğal olarak, dünya çapında inşaat sektörüne hazırlanan öğrenciler kariyerlerini bu alanda geliştirmeyi hedefliyorlar. Ama acaba bu hedef hayata ne derece geçirilebilir? BIM’i tek başına bir pozisyon olarak kabul etmek mi gerekir? Şirketlerde “BIM’ci” pozisyonu var mı? Böyle bir kişi için uzun vadeli beklentiler nelerdir?
BIM Pozisyonlarında Çalışan Kişiler Kim?
BIM sayesinde, inşaat sırasında yapının birebir sanal modeli kullanılabiliyor. Günümüzde CAD (Computer Aided Design – Bilgisayar Destekli tasarım) kullanan kişiler BIM yöneticilerine dönüşüyor. Müşteri ve müteahhit toplantılarından modelin doğruluğunu kontrol etmeye, çakışma kontrolü yapmaktan hata payını azaltmaya kadar birçok farklı görev üstleniyorlar. Bu, tüm bilginin yönetilmesini ve modellenmesini de içeriyor. Ayrıca birlikte çalıştıkları şirketlere bu yeni teknolojiyi uygulayabilme konusunda eğitim de veriyorlar.
Müteahhitler de BIM yazılımlarıyla projelerini hedeflerine uygun şekilde gerçekleştirebilecek BIM uzmanları arıyorlar. Bazen de mimarların birer BIM uzmanına dönüştüğünü görüyoruz. Adaylarda uygulama geçmişi ve tecrübesi olması faydalı oluyor, çünkü çoğunlukla yapılmakta olan sanal bir uygulama, proje yöneticiliği ve disiplinler arası iletişimin sağlanması.
Yeni ile Eskinin Karşılaştırılması
AEC endüstrisi çok önemli bir dönüşüm sürecinde. Bu süreçte devamlılığın sağlanmasından ve hataların en aza indirgenmesinden sorumlu olanlar tecrübeli ve yetişmiş BIM uzmanları olacak. Bu dönüşüm süreci, onların önderliği ve yönetimi sayesinde başarıyla tamamlanacak.
BIM eğitimi almış gençler endüstriyi ileriye götürecekler. Çünkü onlar sektörün tecrübelilerine oranla hem yeniliklere daha açıklar hem de yaratıcılıklarını sergileme konusunda isteksizlik göstermiyorlar. Fakat bunu destek almadan yapamazlar. Dolayısıyla daha ileri yaştaki personelin bilgi birikimi ve tecrübesine de her zaman ihtiyaç duyulacak, özellikle de eğer BIM ortamına hızla ayak uydurabilirlerse… Gençler dijital bilgi ve modelleri kullanma konusunda daha hızlı olabilirler ancak şantiyedeki hayat hakkındaki bilgileri sınırlıdır. BIM’in I’si yani “Bilgi”, fiziksel objelerin yedeği olarak düşünülemez; sanal olan gerçek değildir. Sadece gerçek olan hakkında kısmi bilgidir.
Diğer bir konu da inşaatın “sosyal gerçekliğini” bilmek, örneğin sözleşme açısından müşteri ile ilişkiler, karşılıklı yaşananlar gibi. Süreçler de uygulanan yöntemler de değişse bile, insanlar değişmiyor, yine aynı ilişkiler kurulmak durumunda. En iyi BIM yöneticileri kendi alanlarıyla ilgili en iyi sorun çözücülerden çıkar. Onlar teknolojiyi sorunları çözmek için hızlandırıcı olarak kullanır ve diğerlerini de benzerini yapabilmeleri konusunda yetiştirir.
Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Birleşik Krallık, Hollanda ve Singapur gibi ülkelerde, BIM bilgisine olan ihtiyaç gittikçe artıyor ve BIM’in önümüzdeki yıllarda endüstri standardı olması bekleniyor. Önümüzdeki 3 yılda birçok tasarım ekibinin BIM kullanmaya başlayacağı öngörülüyor.
BIM sadece teknolojiye değer katmakla kalmıyor, aynı zamanda tasarım ve inşa süreçlerini de değiştiriyor. Yakın gelecekte BIM/VDC* (*Virtual Design & Construction – Sanal Tasarım ve İnşaat) yöneticileri ve destek mühendislerinin idari işler departmanında ya da inşaat yönetimi biriminde, RFP ya da proje devir teslimi ile ilgili çalışan proje ekiplerini yönetmek üzere direkt olarak firma sahipleriyle birlikte çalışmaları bekleniyor. İnşaat Yönetimi hizmeti sunan şirketler BIM/VDC uzmanlarına en çok ihtiyaç duyacak olanlar arasında olacak. Geri kalanlar ise muhtemelen iş sahibi tarafına geçecek.
BIM yöneticilerinin önlerinde 5-10 yıl gibi kısa vadede sağlam bir kariyer görünüyor. Bu süreden sonra ise yeni değişiklikler olması bekleniyor. Tecrübeli bir kişi için bu güzel bir seçenek. Çünkü onlar kendi hayal güçleriyle değil, tecrübeleriyle BIM yeterliliği oluşturabilirler. Böyle kişiler, sadece kendi çıkış noktalarıyla ilgili değil, BIM’in önemsendiği her alanda kendilerini geliştirmeliler.
Gençler için BIM yöneticiliği en heyecan verici seçenek değil. İnşaat sektöründe (ya da tasarım veya her ikisi de) yönetici olmak için gereken tecrübeyi edinene kadar böyle bir pozisyona ihtiyaç kalmayabilir ve tüm sistem artık BIM ile yürüyeceği için gerek duyulmayan birer eleman haline gelebilirler.
Ancak BIM personeli için niş bir görev çıkabilir; veritabanının bakımı vb. işlerden sorumlu olabilirler. Ama bu aslında IT personelinin işi olmalı, inşaatçıların değil. Örneğin yeni yazılımlar, tasarım modellemesi ve bulut teknolojisi AEC endüstrisine çok önemli değişiklikler getiriyor. Fakat IT uzmanları dışında, sadece bilgisayar kullanım bilgisi AEC endüstrisinde ayakta kalmak için yeterli mi? Bununla birlikte yönetici olmak isteyen birinin bilgisayar programlarını en üst düzeyde kullanmayı bilmesi de kaçınılmaz. Benzer şekilde, her şeyi BIM’den beklemek de muhtemelen kısa zamanda kişileri çağdışı hale getirecek. BIM hızla operasyonel norm haline gelen yönetimsel bir süreç ve bu süreçte kişilerin kalıcı olmaları yönetim becerileri de gerektirecek. BIM sertifikası aranılan bir değer ancak bu Revit ya da ArchiCAD sertifikalarına eşdeğer değil. Küçük mimarlık şirketleri için BIM desteğini IT uzmanları da verebilir.
Sonuç
Kısacası BIM son derece uygun bir kariyer seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. İnşaat şirketlerinde proje ve süreçlerin yürütülmesi amacıyla sıklıkla aranıyorlar. BIM yöneticilerine AEC ile ilgili çok önemli görevler düşüyor: BIM yazılımlarının kullanılmasının zaman ve maliyet hesaplarının yapılması. Müşterilerin beklentilerinin karşılanması, yeni iş ilişkileri ve ortaklıklar geliştirmek de BIM yöneticilerinin görevleri arasında. Ancak BIM’in norm haline gelmesiyle birlikte, BIM uzmanı olmak istemeyenler bile bir şekilde BIM ortamında çalışan BIM kullanıcıları olacaklar. Bu gerçekleştiğinde sadece “BIM’ci” olanlar eski değerini yitirecek. Bu sebeple muhakkak BIM öğrenin, BIM’i kullanın ve diğer liderlik becerilerini de kazanarak iyi birer yönetici olun.
Kaynak: Geospatial World

 

Arşivler