BT Alanında Dönemsel İnsan Kaynağı ile Yaratılan Büyük Değer

bt-donemsel-ik
PRO

BT Alanında Dönemsel İnsan Kaynağı ile Yaratılan Büyük Değer

İnsan kaynaklarında dış kaynak kullanımı Türkiye’de uzun zamandır kabul görmüş bir hizmet. Özellikle bilişim gibi çok hızlı gelişen ve değişen alanlarda dönemsel kaynak çok sık kullanılıyor. Bundan 10 yıl önce bu alandaki yazılar “Neden dönemsel kaynak sağlama hizmeti kullanmalı” başlığı ile başlar ve kurumun kendi işine odaklanması, yatırım maliyetini işletme maliyetine döndürme, var olan iç kaynakların daha katma değerli işlere konsantre olması gibi faydaları birbiri ardına sıralanırdı. Kurumların İK departmanları artık bu faydaların farkında ve dönemsel kaynak hizmeti almak stratejik bir karar olarak kurumların iş kararları arasında yerini alıyor. Peki, dönemsel kaynak hizmeti almak kurumlara ne tür avantajlar sağlıyor, bu hizmetten en etkili şekilde nasıl faydalanabilir, kendilerine kaynak sağlayıcı seçerken nelere dikkat etmeliler? BilgeAdam Yetenek Yönetimi ve İK Direktörü Evrim Sağlam, dönemsel kaynak sağlayıcı hizmeti almanın önemine ve nasıl olması gerektiğine dair sorularımızı şöyle yanıtladı:
– Öncelikle kurumlar günümüzde bu hizmetten ne beklemeli?
Bilişim alanında dönemsel kaynak hizmetinden faydalanan kurumların beklentileri farklı. Ancak genel olarak kurumların bu hizmette yaşadıkları kronik ve kangren olmuş bazı sıkıntıları da mevcut. Bunların başında dönemsel kaynakların kaynak sağlayan kurum ve kaynağı talep eden kurum arasında sıkışıp kalması geliyor. Bunun en önemli sebebi bu tip kaynak sağlayan kurumların bilişim alanında uzman kurumlar değil “kaynak komisyonculuğu” yapan bordrolama firmaları olması.
– Bordro firmalarından sağlanan dönemsel kaynağın ne gibi dezavantajları oluyor?
Genelde uzmanlar bir kurumun kadrosunda, kendi iç hizmetleri için çalıştığı zaman kariyer yönetimi yapılıyor, kaynağa yatırım yapılıyor ve kaynak ileri doğru hedeflerle çalışabiliyor. Ancak dönemsel kaynak olarak kurumlara sağlanan uzmanların kariyer yönetimi, sağlayıcı ya da dönemsel kaynak kullanan kurum tarafından yönetilmiyor. Oysa bir kaynağın dönemsel olarak sağlanması ile günlük danışman olarak sağlanması arasında kariyer yönetimi anlamında fark olmamalı. Dönemsel sağlanan kaynak için de kurum kariyer planı yapmalı, ona hedefler vermeli, dengeli karne oluşturup kariyerini yönetmeli. Belirlenen kariyer hedefi için gereken eğitim, sertifikasyon, akıl hocalığı, teknik yönlendirme gibi aktiviteleri planlanmalı.
– Dönemsel sağlanan kaynağın kariyer yönetimi yapılmamasının müşteriler için ne gibi dezavantajları oluyor?
İşe başlayan kişinin tam olarak kurum ve iş oryantasyonunu tamamlaması genelde 6 ayı buluyor. Kariyer yönetimi yapılmamasının en büyük dezavantajı personel değişim oranlarının yükselmesi, çalışan sirkülasyonunun sık olması. Dolayısıyla dönemsel kaynak kullanan şirketler sık sık değişen kaynağı eğitmek için gereğinden fazla efor harcıyorlar.
– Şirketler dönemsel kaynak sağlayıcı seçerken başka hangi konulara dikkat etmeli?
Bilişim alanında dönemsel kaynak sağlanan kurum, bir bilişim hizmet şirketi olmalı. Bu hizmeti olgunluk seviyesi yüksek şekilde sunan bilişim kurumları işe alım, İK perspektifli değerlendirme, teknik değerlendirme, tutundurma ve hizmet sonlandığında kaynağı geri çekme gibi süreçlerde birçok avantaj sağlıyor.
– Bu avantajlar neler? BilgeAdam bu avantajları sağlıyor mu?
BilgeAdam çoğu BT profesyoneli olan 1.000 kişinin çalıştığı, sektörde birçok BT profesyonelinin de çalışmak istediği bir bilişim kurumu. Bizim için dönemsel kaynağın, danışmanlık, eğitim gibi hizmetlerden tek farkı süresi. BilgeAdam’da yazılım geliştirme, veri tabanı, sanallaştırma, ağ, bilişim güvenliği, BT hizmet yönetimi, sistem gibi birçok teknik departman bulunuyor.
Bu departmanlara sahip olma avantajımızı ilk olarak müşterilerin kaynak ihtiyacını analiz ederken kullanırız. Kendi teknik yöneticilerimiz müşterilerimizdeki teknik birimlerle görüşerek pozisyonu iyice analiz eder. Sonraki avantajımız ise işe alım sürecinde kaynağın hangi hizmet tipinde değerlendirileceğinden bağımsız tüm kaynakların ilgili departmanların yöneticileri ve İK direktörlüğü tarafından değerlendirilmesi. Bu detaylı teknik ve İK değerlendirme süreci doğru kaynağın bulunmasını ve müşterimizin İK ve teknik kadrolarına kaynak seçimi konusunda en az yük bindirilmesini sağlar. BilgeAdam BT yeteneğini analiz etme konusunda uzman bir kurum. Bu konuyla ilgili bağımsız ‘Profil analiz hizmetimiz’ de bulunuyor. Tüm dönemsel kaynakların kariyer yönetimi iç kadro ile aynı yaklaşımla gerçekleştiriliyor. Müşteri hedefleri ile ortak performans hedefleri ve kişisel gelişim hedeflerinin de olduğu dengeli karneler ERP sistemimizle entegre olarak yönetiliyor. Dönemsel sağlanan kaynaklar çoğunlukla müşteri lokasyonunda çalıştıkları için aylık olarak yerinde ziyaretlere önem veriyoruz. Tüm uzmanlarımız gibi dönemsel sağlanan uzmanlarımız da ilgili teknik birimin üyesi, bunun yanında dönemsel kaynağın tutundurulması konusunda ayrı bir ekibimiz mevcut. Bunlar müşteri ihtiyacının analizi, kaynağın bulunması ve tutundurulması ile ilgili avantajlarımızdan bazıları…
– Kaynağı geri çekme dediniz, buradaki risk nedir? BilgeAdam bu riski nasıl yönetiyor?
Bu önemli bir nokta. İnsan kaynağı komisyonculuğu yapan bordro firmaları müşteriler ile aralarında sözleşme bittiğinde çoğu zaman ilgili kaynağın iş akdine son veriyor. Bu da muvazaa davaları gibi birçok hukuksal risk taşıyor. Bizim sağladığımız dönemsel kaynaklar kendi teknik ekibimizin parçası olan, kariyerleri bizim tarafımızdan yönetilen, kurumumuzun parçası çalışma arkadaşlarımız. Dönemsel kaynak olarak görevleri bittiğinde birçok farklı hizmet tipinde kurum içinde ya da farklı bir kurumda dönemsel kaynak olarak kariyer gelişimlerine devam ediyorlar. Bir kuruma junior uzman olarak verip, belirli süre sonra kuruma yönetici kademesinde geri dönen kişiler dahi oluyor.

 

Arşivler