BT’deki Yetenek Açığının Çözümü Eğitimde

surekli-egitim
Kariyer

BT’deki Yetenek Açığının Çözümü Eğitimde

Global Knowledge’in 2018 BT Yetenekleri ve Maaş Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl BT uzmanlarının %88’i eğitim alırken, BT yöneticilerinin yalnızca %46’sı eğitimleri onayladı. Aradaki büyük bir fark gösteriyor ki yönetici desteğinin eksikliği, BT çalışanlarının eğitim arayışını engellemiyor. Peki, çalışanlar ile yöneticiler arasındaki bu kopukluk neden kaynaklanıyor?

Ana sebep: Bütçeler…  Yöneticiler çoğunlukla eğitimli ve sertifikalı çalışanların yeteneklerinin farkındalar. %95’i sertifikasyonların ​kurumlara katma değer sağladığına inanıyor. Ancak mevcut eğitim bütçeleri küçülüyor ve tam anlamıyla beceri gelişimi için ayrılan para yok. Bütçe varken bile, eğitim öncelikli değil.
Kuruluşlar bütçeleri dengelemek ve eğitimi öncelikli kılmak için mücadele ederken, yetenek açığı gittikçe büyüyor. Kuzey Amerikalı karar vericilerin %75’inin kabul ettiği bu açığın potansiyel etkileri yıkıcı olabiliyor:- Çalışanlarda yüksek stres,
– Ürün geliştirme ve dağıtımda gecikmeler,
– Hedeflere ulaşmada zorluk,
– Giderek azalan müşteri memnuniyeti,
– İşletme giderlerinde artış ve gelirde düşüş

BT eğitimleri; yetenek açıklarını kapatmada ve yukarıdaki sonuçlardan kaçınmada etkilidir. International Data Corporation’ın (IDC) yaptığı BT eğitim ve sertifikasyon hizmetleri pazar analizi; eğitimin, organizasyonel başarıyı ne zaman ve nasıl etkilediğini belirledi.
Proje Başarısı, Eğitime Bağlıdır
IDC’ye göre, bir proje ekibinin becerileri, projede başarılı olma olasılığını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle proje bütçesinin eğitime tahsis edilmiş yüzdesi önem kazanıyor. Örneğin, bir projenin bütçesinin %1’i eğitime ayrılırsa, proje başarı oranı %10’dan daha az oluyor. Ancak eğitim harcamalarını %6’ya yükseltirseniz, proje başarıyla tamamlama oranı da %80’e çıkıyor.
Artık teknoloji, organizasyonlar için ana rekabet avantajını sağlamıyor. Farkı, bu teknolojiyi kullanmakla görevli insanlar yaratıyor. Başarı ise bu insanları geliştirerek ve eğiterek elde ediliyor.
Organizasyonel Başarı, Sürekli Eğitime Bağlıdır
Eğitim bir defalık bir faaliyet değildir. Sürekli beceri geliştirme, organizasyon başarısını sürdürmek için çok önemlidir. Yine IDC’ye göre; beceri ve performans, eğitim olmadan zamanla düşüş gösteriyor. Profesyonel gelişim olmazsa %100 yetenekli bir ekip olsa 3 yıl içinde yeteneklerinin %60’ını; 6 yıl içinde ise %75’ini mesleki kaybeder. Bu düşüşlerin nedenleri arasında; teknolojideki hızlı değişimler, süreç değişiklikleri, terfiler ve farklı beceri gereksinimleri yer alıyor.
BT’de yetenek gelişimi sürekli olmalıdır. Sektördeki yeniliklere ayak uydurmak için koşmaya devam etmelisiniz. Sürekli eğitim, bu sürekli mücadeledeki müttefikinizdir.
Doğru Planlama ve Eğitim, Başarının Formülüdür
Bir projeye başlamadan önce, ilgili tüm ekip üyelerinin gerekli becerilere sahip olduğundan emin olun. Bir boşluk varsa, ilerleme veya sonuçları önemli derecede engelleyebilir. Gecikmeleri, hatta gelir kaybını önlemek için projeye başlamadan önce gerekli kişileri eğitin. Bu, proje bütçesinin bir kısmının eğitime ayrılması anlamına gelir. Görüşmelerinizin ve planlamanızın ilk bölümünü bu oluşturursa, sonraki adımlarda karşılaşabileceğiniz sıkıntı ve engellerden kurtulabilirsiniz.
Son zamanlarda eğitim almış bir BT uzmanıysanız ya da çalışanları yakın zamanda eğitilmiş bir yöneticiyseniz, öngörülebilir bir gelecek için otomatikman iyi durumda olduğunuzu düşünmeyin. Yatırım yapılmayan ve geliştirilmeyen yetenekler azalır. Unutmayın; eğitim bir yatırımdır, masraf değildir. Sürekli eğitim, her iş biriminin amaçlarından olmalıdır. Çalışanların iş hedeflerine ulaşması ve en iyi konumda olmalarını sağlamanın öncelikli yolu budur.
Kaynak:Global Knowledge​

 

Arşivler