Eğitimde Devrim Şart

egitimde-devrim-sart
Kariyer

Eğitimde Devrim Şart

​Dünyanın eğitim sistem, çocuklarımızı gelecekteki iş hayatlarına hazırlamadığı için başarısızlığa uğratıyor. Bu, World Economic Forum’un “4. Sanayi Devriminde İnsan Potansiyelini Anlamak” raporundan çıkan en önemli sonuç. Dolayısıyla eğitimi düzenlemek ve gençleri gelecek mesleklerine uygun olarak yetiştirmek için bazı önlemler alınması gerekiyor.
Henüz Var Olmayan Meslekler için Eğitim
Teknoloji ve küreselleşme, yeni iş kolları yaratarak ve eskilerinden büyük bir hızla kurtularak, tüm sektör ve coğrafyalardaki iş modellerini şekillendirmeye devam ediyor. Fakat yeterince finanse edilemeyen, tekdüze eğitim sistemleri bu trendin gerisinde kalıyor. Bu da şu anda ilkokula başlayan her 3 çocuktan 2’sinin, eğitimleri tamamladıklarında bir iş bulabilecek yetkinliklere sahip olamayacakları anlamına geliyor. Bu etki, şu anda bile erkeklerin ekonomik fırsatlarının 3’te 2’sinden azına sahip olan kadınlar için daha da olumsuz olacak.

Rapor, söz konusu problemi çözmek için hükümetler ve özel sektörün 8 temel alanda birlikte çalışarak, çocuklarımızın gelecek için gereken donanımı edinmelerini öneriyor:
1- Erken Yaşlara Odaklanın: Eğitimin yeniden icadı, okur-yazarlığa odaklanılması gereken çocuk yaşlardan başlar. Çalışan ebeveynlere çocuk bakımı için destek sağlanması hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler için büyük önem taşıyor.
2- Dinamizmi Koruyun: Müfredatı, iş dünyasının mesleki ve sosyal (problem çözme, proje yönetimi vb.) yetenek taleplerine uygun olmalı. Eğitim programının, iş hayatının sürekli değişen gereksinimlerine duyarlı ve dinamik kalması sağlanmalı. Dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden birine sahip olan Finlandiya’da, müfredat her okulun adapte olmasına da fırsat verecek şekilde düzenli olarak güncelleniyor.
3- Açık Kaynaklı Eğitim: Eğitimle ilgili yeniliklerin daha hızlı bir şekilde benimsenmesini savunan rapor, Hackathon’lar gibi alternatif öğrenme yollarının izlenmesini ve yeni tekniklerin denenmesini destekliyor. Örneğin, New York Eğitim Dairesi, “Laboratuvar” okullar kurarak, öğretme ve öğrenmeyi yeniden şekillendirmekle görevlendirdi. Ayrıca Gana, ABD ve Fransa’daki okullar, eş düzeyler arası öğretme, proje bazlı öğrenme ve oyunlaştırma temelli kısa kurslara öncülük ediyorlar.
4- Öğretmenleri Konfor Alanlarından Çıkarın: Eğitim ve işi birbirine yakınlaştırmak için öğretmenlerin eğitimi, işyerinde danışmanlık ve öğretmen yetiştirilmesine özel sektörün katılımı gibi girişimlere ihtiyaç var.
5- Öğrencilere İş Hayatını Tanıtın: Öğretmenlere benzer olarak öğrenciler de iş hayatını erkenden tecrübe etmeliler. Staj ve kariyer koçluğu gibi faaliyetlerle onların birçok farklı kariyer seçeneğini ve gereken becerileri görmeleri sağlanmalı.
6- Mesleki Gereksinimleri Karşılayın: Mesleki ve teknik eğitim dünya ekonomisi için kritik önemde fakat genellikle ihmal ediliyor ve ikinci seçenek olarak görülüyor. World Economic Forum bu eğitimlerin teşvik edilmesi ve kalitelerinin artırılmasını savunuyor. Örneğin Almanya’nın mesleki eğitim sistemi, öğrencilerin zamanlarını okul ve şirketlerdeki işbaşında eğitim arasında bölüyor. Bu modelde öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor ve eğitimler 2 ila 3 yıl sürüyor. Böylece hem yetenek havuzları oluşturuluyor hem de eğitimden işe geçiş kolaylaştırılıyor.
7- Dijital Akıcılık: Dijital yetenekler birçok kariyer seçeneği için temel nitelikte olacak, fakat dijital akıcılık doğuştan gelmiyor. Raporda, dijital yetenek krizine karşı öğretmenlerin eğitiminde ve öğrencilerin işe yerleştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerine daha fazla odaklanılması gerektiği vurgulanıyor. Başarılı örneklerden biri olan Hindistan’da Ulusal Yazılım ve Hizmet Şirketleri Derneği; sivil toplum kuruluşları ve hükümetle ortaklaşa Dijital Okur-Yazarlık Merkezleri kurdu.
8- Eğitim, Eğitim, Eğitim: İş dünyasının hızlı değişimi göz önüne alındığında, artık uzun bir kariyer için tek bir beceri setine veya dar alanlı uzmanlıklara güvenilemeyeceği görülüyor. Dolayısıyla çalışanların yaşam boyu öğrenme ilkesiyle yeteneklerini sürekli geliştirmeleri, hatta yeni görevler için eğitim almaları gerekiyor. Örneğin Singapur’da her bireye geleceğe yönelik yetkinlikler konusunda gelişebilmeleri için yıllık eğitim hakkı veriliyor.
Kısacası 4. Sanayi Devrimi iş dünyasını tepetaklak ederken, tekdüze eğitim sistemleri yeniden düzenlenerek daha çevik hale getirilmezse, ortaya çıkacak sonuçlar gelecek nesillerin başarısını engelleyecek.

Kaynak: World Economic Forum

 

Arşivler