Entity Framework Expression Kullanarak Esnek Veritabanı Sorguları

entity-framework tekst ve basit tasarım
PRO

Entity Framework Expression Kullanarak Esnek Veritabanı Sorguları

Veritabanında gerçekleşecek sorguları yazdığımız Veritabanı Erişim Katmanı’nda (Data Access Layer, DAL) genelde bir tablodaki kayıtları liste olarak veya aranılan kritere göre filtreleyerek döndüren methodlarımız olur.
Projenin geliştirilme süresince gelişen ihtiyaçlara göre bu methodlara çeşitli kriterlere göre filtreleme yapan yeni methodlar eklenir ve bir süre sonra işin içinden çıkılmaz bir hale gelebilir.
Expression’ları kullanarak bu methodları azaltabiliriz.
Hemen Visual Studio’yu açalım ve yeni bir Console Application projesi oluşturalım:
ProjeyeNuget Package Manager’ı kullanarakEntityFramework paketini ekleyelim;

Projeye TestDatabaseDataContext isminde yeni bir class ekleyelim ve içerisine aşağıdaki property tanımlamasını ekleyelim;
public class TestDatabaseDataContext : DbContext
{
public DbSet Countries { get; set; }
}
Projeye Country isminde yeni bir class daha ekleyelim ve içerisine aşağıdaki property tanımlamalarını yapalım;
public class Country
{
public int Id { get; set; }
public string Name { get; set; }
​        public decimal Area { get; set; }
}
Tekrar Program.cs dosyasını açalım ve içerisinde aşağıdaki iki method’u yazalım;
public static IEnumerable GetCountryList()
{
using (var context = new TestDatabaseDataContext())
{
var ulkeler = (from country in context.Countries select country);

foreach (var item in ulkeler)
{
yield return item;
}
}
}
public static Country GetCountry(int id)
{
using (var context = new TestDatabaseDataContext())
{
return (from country in context.Countries select country).FirstOrDefault(e => e.Id == id);
}
}
Böylece ülkelerin listesini ve aldığı id parametresine göre tek bir ülke’yi geri döndüren iki method’umuz olacak. Fakat zamanla gelişen yeni talepler ile bu method’lara, isme göre ülke listesini döndüren method, belli bir yüzölçümünden büyük ülkelerin listesini döndüren method, vs eklenecektir.
Expression sınıfını kullanarak bu methodları tekilleştirebiliriz. Hemen aşağıdaki method’u ekleyelim;
public static IEnumerable GetCountryList(Expression<Func<Country, bool>> expression)
{
using (var context = new TestDatabaseDataContext())
{
var ulkeler = (from country in context.Countries select country).Where(expression);

foreach (var item in ulkeler)
{
yield return item;
}
}
}
İstediğimiz yerde artık bu methodu aşağıdaki şekillerde kullanabiliriz;
var ulkeler1 = GetCountryList(u => u.Name.Contains(“rika”));
// Amerika, Afrika, Kosta Rika, …
var ulkeler2 = GetCountryList(u => u.Area > 100);
var ulkeler3 = GetCountryList(u => u.Id < 10);
Böylece tek bir method’a nasıl bir sonuç listesi istediğimizi tarif ediyoruz ve o bize o sonucu döndürüyor.

 

Arşivler