HttpLive: HTTP Mock, API, Proxy Geliştirme Aracı

httplive-ui
PRO

HttpLive: HTTP Mock, API, Proxy Geliştirme Aracı

HttpLive, HTTP tabanlı servis, API, Proxy, mobil ve web uygulamaları geliştiren kişi veya ekiplerin herhangi bir sunucuya veya domaine bağımlı kalmadan, süreçlerini daha hızlı geliştirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
İçerisinde (built-in) görsel bir web arayüzü barındırır. Bu sayede ihtiyacınız olan tüm konfigürasyonları yapabilir ve dinamik URL tanımlarıyla uygulamalarınıza özel JSON tipinde dönüşler tanımlayabilirsiniz.
Ortak kullanıma uygun veri tabanı yapısıyla tanımladığınız URL ve dönüş tiplerini takım arkadaşlarınızla paylaşabilir, bunları kolaylıkla yedekleyebilir veya cloud ortamında depolayabilirsiniz.
Çoklu port desteğiyle özelikle Load-Balancing, Round-robin işlemlerini rahatlıkla işletebilirsiniz.
HttpLive sizlerin de desteğiyle; basit kullanımından ödün vermeden, daha kullanışlı hale getirebilir ve bu sayede geliştirme ve test ortamlarımızın üretkenliğini arttırabiliriz.
Yükleme$ go get github.com/gencebay/httplive
Bu komut ile httplive uygulamasını Go environment tanımlarında belirttiğiniz yola ekleyebilirsiniz. Böylelikle komut satırından uygulamayı çalıştırabilirsiniz. $GOPATH/bin klasörünü ortam değişkenlerine (PATH) eklendiğinizde aşağıdaki komutu -h (help) yardım seçeneğiyle çalıştırabilirsiniz.​$ httplive -h​


Argümanlar –dbpath, -d
httplive.db isimli veri tabanı dosyasının tam yolunu parametre olarak geçebilirsiniz. –ports, -p
Seçtiğiniz port değerleri tek veya virgülle ayrılmış olabilir. 5003,5004 şeklinde belirtilen değer ile çoklu port sunumu başlatabilirsiniz. İlk değer varsayılan port olarak kullanılmaktadır.
HttpLive tanımladığınız URL ler için key-value tipinde veri kümesi oluşturmaktadır. Burada port değeri veriler için ayrıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Tekil port ile çalıştığınızda veriler bu port ile ilişkilendirilmektedir. Çoklu port belirttiğinizde ise ilk port değeri varsayılan port olarak seçilir ve diğer portlarda ilk port için belirlenen verileri kullanır.
Kaynak kodlaraburadan (Github) ulaşabilirsiniz. Basit kullanım videosu:

 

Arşivler