ITIL Süreçleri

ITIL-logo
PRO

ITIL Süreçleri

​ITIL süreçleri IT Servis Yönetimi metodolojisi içerisinde bulunan parçalardan biridir. ITIL süreçleri 26 adet olarak belirlenmiştir. ITIL süreçleri hakkındaki bu yazımızda kısaca tanımı yapılarak genel bilgileri paylaşılacaktır. ITIL beş farklı fazdan oluşan bir altyapı kütüphanesidir ve People, Product, Partner ve Process şeklinde maddelendirilmiş olan ve kısaca 4P olarak tanımlanan dört farklı parçadan oluşmaktadır. Bu yazımızda Process parçasından yani ITIL süreçleri ve tanımlarından bahsedeceğiz.

Process / Süreç Nedir?
Temel olarak Process yani süreç hedefi önceden belirlenmiş olan bir aktiviteyi gerçekleştirmek üzere tasarlanmış olan paralel veya seri şekilde ilerleyebilen adımlar bütünüdür. Bir aktiviteyi veya eylemi gerçekleştirirken kullanılacak olan kaynaklar veya yetenekler süreci başarısına doğrudan katkı yapmaktadırlar. Process / Süreç girdisi ve çıktısı olan ölçülebilir sistemlerdir. ITIL Süreçleri tasarlanma amaçların uygun şekilde kendisine katılan her varlığı yönlendirerek sizi, müşterilerinizin ve paydaşlarınızın beklentilerinin karşılanacağı bir sonuca ulaştıran adımlar silsilesidir.

ITIL Süreçleri 26 Adettir
ITIL süreçleri kaç adettir konusu günümüze kadar tartışılarak gelmiştir. Fakat ITIL Chief Architect rolünü üstlenen Sharon Taylor ITIL içerisinde 26 süreç olduğunu belirterek tartışmaları sonlandırmaya çalışmıştır. 2011 yılında ITIL versiyonlama yapmaya son vererek günümüzdeki son haline getirmiştir. Daha önce Continual Service Improvemet fazında bulunan Service Measurement ve Service Reporting başlıkları da süreç olarak değerlendirilmekteydi. Bununla beraber Return On Investment başlığı süreç olarak değerlendirilmemiştir. ITIL 2011 Edition sonrası ITIL süreçleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Bununla beraber ITIL v3 Foundation eğitimleri ve sınavları yürürlükten kaldırılmıştır. ITIL eğitimleri ve sınavları bu güncellemeden sonra ITIL Foundation olarak isimlendirilmektedir.

1- Strategy Management for IT Services
2- Financial Management for IT Services
3- Demand Management
4- Service Portfolio Management
5- Business Relationship Management
6- Design Coordination
7- Service Catalog Management
8- Service Level Management
9- Availability Management
10- Capacity Management
11- IT Service Continuity Management
12- Information Security Management
13- Supplier Management
14- Transition Planning and Support
15- Change Management
16- Service Asset and Configuration Management
17- Release and Deployment Management
18- Service Validation and Testing
19- Change Evaluation
20- Knowledge Management
21- Event Management
22- Incident Management
23- Request Fulfillment
24- Problem Management
25- Access Management
26- The 7 Step Improvement Process

 

Arşivler

X