Microsoft SQL Server 2012 Eğitimleri

sql-server-2012 logo
PRO

Microsoft SQL Server 2012 Eğitimleri

​​​Microsoft, SQL Server 2012 ile beraber ürün hizmet kalitesini ve yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Her geçen gün dünya üzerindeki saklanan verinin büyüklüğü de giderek artıyor. Moore kanununa benzer şekilde, dünyada saklanan veri miktarı her yıl bir önceki yıla göre %100 oranında artmaktadır. SQL Server ürün ailesinin birçok üyesi olmasına rağmen, en çok kullanılan servislerinden biri de, verilerin saklanması, yönetilmesi ve sorgulanması için kullandığımız Database Engine Service olduğu gerçeği ortadadır. Microsoft SQL Server ürünün ilk versiyonundan itibaren, önemli yenilikler ve gelişmeler sağlamış olsa da temel yapısı stabil olan Database Engine Service’i ile verilerin saklanması kadar, daha önce kaydı yapılmış olan verilerin sorgulanması da büyük bir önem arz etmektedir.
Şirketlerde sadece IT departmanı çalışanları değil, veriler ile etkileşim halinde olan bütün departman çalışanlarının SQL Server üzerinde temel sorgulama bilgilerine sahip olmaları durumunda, bir çok bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabilir olacaklardır. Şirketlerde görev alan IT departmanı çalışanları sıklıkla Microsoft SQL Server ürününü kullanmak durumunda kalmaktadır. Yazılım geliştirme ekibi çalışanları, geliştirmekte oldukları projeler ister masaüstü uygulamalar olsun, ister web uygulamaları olsun, ister mobil uygulamalar olsun verilere erişmek istediklerinde SQL Server Database Engine Service’inde tutulan datalara T-SQL dilini kullanarak erişmek durumundadırlar.
Veritabanı Yöneticisi olarak görev alan çalışanlar, SQL Server veritabanının performans sorgularını, hangi indexlerin kullanılıp kullanılmadığını, indexlerin fragmantasyona uğrama oranlarını, veritabanının boyutu, yönetimi ve performansı gibi konularda SQL Server metadatasını T-SQL sorguları sorgulayarak erişmektedir.
Yazılım geliştirme ekibinde tester veya sistem analisti olarak görev alan çalışanların, geliştirilmekte olan veya geliştirilmesi tamamlanmış olan uygulamalar hakkında bilgileri test edebilmek, verilerin tutarlılığını kontrol edebilmek, analiz çalışmalarını doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek için temel T-SQL sorgulama bilgilerine sahip olmaları gerekmektedir.
Sadece IT departmanı çalışanları değil, aynı zamanda veri ile etkileşim halinde olan Veri Giriş Elemanları, Saha Görevlileri, Orta ve Üst Kademe Yöneticiler için de temel seviyede T-SQL bilgisi sahibi olmaları bir çok işi çok rahat bir şekilde halledebilmelerine ve şirketin IT çalışanlarına çok fazla başvurmalarına gerek kalmadan kendi işlerini kendileri yapabilmelerine imkan sağlayabilmektedir.
Şirketlerde iş zekası ve raporlama uzmanı olarak görev alan çalışanların da temelde etkileşimde olduğu nokta aslında veritabanında tutulmakta olan verilerdir. Dolayısıyla T-SQL dilini bilmeleri ve bunu esnek bir şekilde kullanabilmeleri durumunda raporlarını ve iş zekası çözümlerini çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirler.
Görüldüğü gibi Microsoft SQL Server’da tutulan dataların sorgulanması en çok karşımıza çıkan iş senaryolarından biridir ve T-SQL dilinin genel yapısını bilmek, hangi departmanda çalışılırsa çalışılsın, hangi yazılım dili ile geliştirme yapılırsa yapılsın değerlidir.
Her yeni Microsoft SQL Server versiyonunun geliştirilmesi ve piyasaya sürülmesi ile beraber Microsoft belirli yenilikleri de kullanıcıların imkanına sunmaktadır. SQL Server 2012 ile beraber sorgulama tarafında da belirli konularda yenilikler ve eklentiler kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumdadır.
Kısaca SQL Server 2012 ile sorgulama tarafında gelen yenilikleri sıralayacak olursak, server-side paging imkanı sağlayan ORDER BY ile beraber kullanılabilen OFFSET-FETCH cümlesi, veri tipleri arasında dönüşüm yapabilmemizi sağlayan PARSE, TRY_PARSE, TRY_CONVERT gibi fonksiyonlar, tablo bağımsız şekilde kolonlara otomatik artan değer üretmek için kullanılabilen SEQUENCE nesnesi, daha önce CASE ile yapılabilen şartlı kontrollerin artık daha kısa yapılabileceği IIF fonksiyonu, yeni getirilen Windowing Functionlar, hata yönetimi için kullanılabilecek olan THROW anahtar kelimesi bu yeniliklerden bazılarını oluşturmaktadır.
Microsoft SQL Server ile sorgulama yetkinliğinin önemini ortadadır. Bu bilgilere sahip olmak ve T-SQL dilinin yapısını, temellerini ve nasıl sorgular yazılabileceğini öğrenebilmek için Microsoft’un 10774 kod numaralı “Querying Microsoft SQL Server 2012” adlı eğitimine katılabilirsiniz. Bu eğitimde elde edeceğiniz deneyim ve bilgileri iş hayatınızda kullanarak SQL Server sorgulama tarafında iyi bir seviyeye gelebileceksiniz. Bu eğitimin ardından şirketinizde aldığınız göreve bağlı olarak diğer veritabanı eğitimlerine de katılmanız sizin yararınıza olacaktır. Örneğin DBA veya DB Developer olarak görev alan çalışanlar 10776 kod numaralı “Developing SQL Server 2012 Databases” eğitimini alarak veritabanı nesnelerinin oluşturulması konusunda da bilgi sahibi olabileceklerdir. Yine aynı şekilde İş Zekası ve Raporlama üzerine çalışmalar yürüten çalışanlar 10777 kod numaralı “Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012”  eğitimini alarak veri ambarı mimarisi ve veri aktarımı ile ilgili bilgilere sahip olabileceklerdir. 10778 kod numaralı “Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server 2012” eğitimini almaları durumunda da hem çok boyutlu analitik sorgulamalar hem de SQL Server Reporting Services ile raporların nasıl oluşturulabileceği konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.
Hangi departmanda çalışırsanız çalışın, veriden korkmanıza gerek yoktur. Microsoft’un sunmuş olduğu imkanları kullanarak çok rahat bir şekilde veri ile ilgili işlemlerinizi gerçekleştirebilmektesiniz. Bu yetkinliklere Bilge Adam Eğitimleri ile ulaşabilirsiniz.

 

Arşivler