Türkiye’de Büyük Yetenek Kıtlığı

yetenek-eksikligi
Kariyer

Türkiye’de Büyük Yetenek Kıtlığı

Hızlı teknolojik gelişmeler ve işyerlerinin dijitalleşmesi, çalışanların işveren beklentilerini karşılamalarını zorlaştırıyor.
Bu sorunun büyüklüğü ülkeden ülkeye değişirken, OECD verilerine göre Türkiye’deki yetenek eksikliği %63’e ulaşmış durumda. Yani ülkemizde 10 veya daha fazla çalışanı bulunan 100 şirketten 63’ü daha fazla nitelikli çalışana ihtiyaç duyuyor.
Türkiye bu oranla Japonya (%81) ve Hindistan’ın (%64) ardından Brezilya (%63) ile birlikte tüm dünyada yetenek sıkıntısını en çok hisseden 3. ülke olarak karşımıza çıkıyor.

​Öte yandan, OECD araştırmasına katılan çalışanların %45’i, işlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için gereken yeteneklere sahip olmadıklarını düşünüyor. Bu sorun özellikle Meksika, Japonya ve Kore’de dikkat çekiyor. Mesleği için uygun yetkinliklere sahip olduğunu düşünen çalışanların oranı da sadece %30…
Avrupa’da ise 2013 yılında işverenlerin %40’ı gerekli niteliklere sahip personel bulmakta sıkıntı yaşadıklarını bildirmişti. OECD raporuna göre bu problem en sık üretim sektöründe ortaya çıkıyor.
4. Endüstri Devrimi’nin beraberinde getirdiği hızlı dijital gelişimle birlikte; teknoloji, iş yapış şeklimizi değiştirdi. Dolayısıyla çalışanların da bu değişime ayak uydurmaları bir zorunluluk haline geldi.
Bilgisayarlar giderek akıllandıkça ve daha önce insanlar tarafından yapılan işleri yapmaya başladıkça, çalışanların makinelere karşı kendilerine avantaj sağlayacak eleştirel düşünce ve yaratıcılık gibi özellikler kazanmaları gerekiyor.
The Future Jobs adlı forumun raporuna göre, bugün önemli sayılan yeteneklerin 3’te 1’i 2020 itibariyle tamamen değişecek.

Raporda, yetenek sıkıntısıyla mücadele etmenin ve çalışanları teknolojik değişime adapte etmenin yolunun, işverenlerin ve hükümetlerin geleceğin işgücünü yetiştirmek için proaktif bir yaklaşımı benimsemelerinden geçtiği vurgulanıyor.

Kaynak: weforum.org

 

Arşivler