5 Adımda Robotlarla Çalışma Rehberi

robotlarla-calisma-rehberi
Yazılım

5 Adımda Robotlarla Çalışma Rehberi

Robotların işgücüne nasıl entegre olacağı son birkaç yıldır en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu konuda yapılan pek çok da araştırma bulunuyor. Bu çalışmalarda genellikle robotların özellikle bazı mesleklerde insanların yerini alacağı, bu kişilerin de ancak alacakları eğitimlerle bilgilerini güncelleyerek iş hayatında kalabileceği belirtiliyor. Bunu başaramayanların ise işsiz kalacağı varsayılıyor.
Bu durum doğal olarak robotların çalıştıkları iş yerlerine gelmesi nedeniyle insanların endişe duymalarına sebep oluyor. Öyle ki, robotların bazı rutin işleri insanlara göre çok daha hızlı ve hatasız yapabildiği bir gerçek. Böyle bir ortamda işini kaybetmekten korkan çalışanlarla robotların bir arada çalışmasını sağlamak çok kolay olmasa da bazı firmalarda bu süreç denenmeye başladı bile. İnsanlarla robotlar özellikle depolarda artık birlikte çalışıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun internet sitesinde yayınlanan bir makalede insanlarla robotların bir depoda beraber çalışma süreci beş adımda anlatılıyor:
​1. ADIM: KORKU
Bir şirket, iş yapış şekline robotik bir çözüm entegre etmeyi planladığında ve bu durumu personeliyle paylaştığında, çalışanlardan gelen ilk tepki genellikle korku oluyor. Çünkü çalışanlar bu robotların kendilerinin yerine geçeceğini düşünüyor. Bu tepki, işin geleceğine ilişkin yapılan araştırmalar da göz önüne alındığında çok anlaşılır bir durum. Ancak, pek çok şirkette yöneticiler çalışanlarıyla görüşerek robotların hangi işlerde kullanılacağını açıklıyor ve robotların aslında onların işlerini kolaylaştıracağını anlatıyor. Böylece, bu korkunun giderilmesi amaçlanıyor. Yöneticilerin bunu yapması çok kritik. Çünkü, şirketler ne kadar ileri teknoloji kullanırlarsa kullansınlar, insanlar bu teknolojiyi kabullenmediklerinde işler yürümüyor. Yani, çalışanların robotları benimsemeleri önemli.
​2. ADIM: ENDİŞE
Robotlar geldikten sonra bu sefer de iş yapış şekillerinin önemli ölçüde değişecek olması çalışanları endişelendirmeye başlıyor. Bu endişeye yol açan sorular arasında “Bir robotla beraber çalışabilecek miyim?” ya da “Bunun için yeterli bilgiye sahip miyim?” gibi düşünceler yer alıyor. Artık işlerini robotlara kaptırmaktan korkmayan çalışanlar bu sefer de onlarla iletişim kurabilecek düzeye erişip erişemeyeceğini kafaya takıyor. Ancak çalışanlar, robotların sadece getir- götür gibi basit ve rutin işler için kullanıldığını görünce rahatlıyor. Bu basit işleri robotların üstlenmesi, çalışanların asıl yapmaları gereken işlere daha fazla vakit ayırmalarına fırsat veriyor.
​3. ADIM: MERAK
Robotların tanıtılmasının ardından çalışanlarda merak duygusu ön plana çıkıyor. Robotlarla nasıl iletişime geçileceği ve onların nasıl kontrol edildiği çalışanlara anlatıldıktan sonra deneyimleme kısmına geçiliyor. Burada robotların belli hareketlere nasıl tepki verdiği ölçülüyor. Örneğin, hareket eden bir robotun önüne zıplandığında robotun durup durmayacağı, önüne engel çıkan bir robotun ne yapacağı gibi deneyler yapılıyor. Çalışanların en çok eğlendiği kısım ise iki robotun karşıya karşıya gelmesi ve yollarına devam edebilmek birbirlerine çarpmadan geçmeye çalıştıkları zaman oluşuyor.
​4. ADIM: HOŞGÖRÜ
Yeni iş yapış düzeni oturduğunda ve çalışanlar robotların davranışlarına, fonksiyonlarına alıştıklarında hoşgörü duygusu ortaya çıkıyor. Başlangıçta robotların neden orada olduğunu ve onları nasıl kullanabileceklerini bilemeyen çalışanlar zamanla robotları bir araç olarak görmeye başlıyor. Bu da verimliliğin ve üretimin artmasını sağlıyor.
​5. ADIM: TATMİN
Çalışanlar robotlarla birlikte çalışma fikrine alışmaya başladıklarında ve belli bir süre geçtikten sonra, onları artık sadece bir araç olarak değil işin bir parçası hatta iş arkadaşı olarak görmeye başlıyor. Çalışanlar bu adıma geldiklerinde robotlara insani nitelikler yakıştırmaya başlıyor. Her robota aynı yazılım yüklenmiş olsa bile, bazı çalışanlar onların birebir aynı olmadığını, bazı robotların kendilerine has spesifik duyguları olduğunu düşünüp, isimler takıyorlar. Hatta bazı çalışanlar robotlar şarj edilmek üzere götürüldüklerinde onları özlediklerini bile söylüyor. Bu, insanların robotları benimseyip onları artık iş arkadaşı olarak gördüğünün bir kanıtı oluyor.
Kaynak:Hürriyet

 

Arşivler