ASP.NET Web API Nedir?

asp-net-logo
Yazılım

ASP.NET Web API Nedir?

Restful Servislerin Hızlı Gelişimi

Yazılım projelerin büyümesi ve mevcut uygulamaların birbiriyle olan haberleşmelerindeki artış servis teknolojilerinin de artmasına yol açtı. Mobil dünyanın da piyasada belirli bir alana sahip olması bu artışa ciddi bir etken oluşturmaktadır.

HTTP tabanlı servis kullanan rest mimariler ve teknolojiler HTTP metotlarının kolaylığı ve geçmişi sayesinde kullanıcılar tarafından tercih edilmekte. HTTP üzerinden POST, GET, PUT, DELETE gibi metotlarla mevcut servislere erişim sağlanıp kolayca alışveriş yapılabiliyor.

Kolay erişim ve kullanımın yanında performans da bir diğer artı. Restful servisler veri transferinde bir çok tipi desteklemektedir. Bu tiplerden JSON şu an en popüler desteklenen veri tipi. JSON veri tipi üzerinden yapılan alışveriş boyut olarak oldukça düşük ve yapısı gereği performansa ciddi katkısı bulunmaktadır. Bunun dışında XML, Text, HTML gibi bir çok yapıda da alışveriş yapabilirsiniz.

Örneğin platform bağımsız geliştirdiğiniz bu servisler sayesinde mobil uygulamarınızda da bu JSON ları yakalayıp kolayca veritabanı işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

ASP.NET Web API

Son yıllarda Microsoft servis mimarilerine yatırımıyla dikkat çekiyor. Bu konuda ASP.NET MVC ile birlikte altyapısında ASP.NET Web API teknolojisi de hızlıca gelişti. Kodlama açısından MVC deki controller yapısına benzerliği ve ortak kütüphane kullanımlarıyla herhangi bir MVC developer kolayca servis projesini geliştirebilmekte.

Visual Studio üzerinden ASP.Net Web API projesi geliştirmemiz için template bölümünden boş bir ASP.NET template seçip referans olarak Web API yi seçmemiz yeterli.

ASP.NET Web API OData Desteği

ASP.NET Web API teknolojisindeki odata desteği mevcut servis url i üzerinden kullanıcının datayı sorgulayabilir hale gelmesini sağlıyor. Örneğin sadece ürünleri listelediğiniz bir url üzerinden kullanıcı çeşitli sorgularla dilediği datayı filtreleyebiliyor. Filtrelemede bir çok gelişmiş özellik bulunmakta. Data orderby, contains, equal, select gibi bir çok yapıyla filtreleyip rahatlıkla işlem gerçekleşitirilebilmekte. (http://www.asp.net/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api/using-$select,-$expand,-and-$value)

Bu özelliği kullanabilmeniz için manage nuget package’dan ASP.NET odata’yı indirmeniz yeterli olacaktır.

ASP.NET Web API de proje oluşturmadan security, help page oluşturmaya kadar bir çok konuyu gerek örneklendirme gerekse indirilebilir proje imkanıyla platform internet sitesinden bizlere sunmaktadır. (http://www.asp.net/web-api​)

 

Arşivler