Development Micro Services Architecture

Mikro servis terimi, yazılım dünyasındaki son eğilimlere göre geniş ölçekte yazılım çözümleri geliştirme ve yönetme hızını ve verimliliğini artırmayı amaçlayan uygulamaları kurmaya kadar büyüyen bir yazılım geliştirme stilini tanımlar. Bu uygulamalar, teknolojiden bağımsızdır, yani mikro servisler oluşturmak için tek bir teknoloji, programlama dili yahut veri tabanına bağımlı olmadan geliştirilir. Bu bağlamda tüm programlama dilleriyle, veri tabanı türleriyle, teknoloji ve 3rd part araçlar ile mikro servis oluşturabilirsiniz. 

Ön Koşul

Bu eğitimin herhangi bir ön koşulu yoktur.

Eğitim Hakkında

Mikro servis mimari tarzı, her biri kendi süreci üzerinde çalışan ve hafif mekanizmalarla iletişim kuran küçük servis paketi olarak tek bir uygulama geliştirmeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu servisler, iş yetenekleri, sınırlı bağlam etrafında inşa edilmiştir ve bağımsız olarak dağıtılabilir. Mikro servisler birlikte çalışan küçük, özerk yapılardır. Bu alıntı, bağımsızlık düzeyini, sınırlı kapsamı ve bir uygulamanın son derece uyumlu ve gevşek bağlı hizmetlere ayrıştırılmasını vurgulamaktadır. Mikro servis mimarisi yazılım geliştirme şeklimiz temelde bir proje, tek bir ürün, bir uygulama, tek bir yazılım parçasıyla sonuçlanır. 

Neden Bu Eğitim?

Yazılım mühendisi, sistem ve teknik mimar, mühendis ve karar vericiden oluşan bir ankete dayanan "Mikro Hizmetlerin Kabulü" raporu, işletmelerin dörtte üçünden fazlasının (yüzde 77) mikro hizmetleri benimsediğini belirtiyor.
Bu arada, bu benimseyenlerin neredeyse tamamı (yüzde 92) yüksek düzeyde bir başarı bildirmektedir. Ayrıca, işletmelerin önemli bir kısmı (yüzde 29) sistemlerinin çoğunu mikro hizmetlere geçirmeye çalışıyor.
Amazon, Netfilx vb. dünyada milyonlarda insanın kullandığı büyük ölçekli projeler hali hazırda bu mimari yaklaşımını kullanmaktadır.
Micro service, günümüzde büyük ölçekli projeler için tercih edilen bir yazılım mimarisi yaklaşımdır. Programlama dili, veri tabanı ve platform bağımsız olması hasebiyle birbirinden bağımsız olarak aynı anda birden fazla iş mantığı yürütecek küçük projeler çok hızlı ve çevik bir şekilde geliştirilmektedir. Bu bağlamda micro servis mimarisi günümüzde firmaların en çok tercih edeceği mimarisel yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kimler İçindir?

 • Herhangi bir Web programlama dili ile programlama temelleri ve nesne yönelimli programlama (OOP) ayrıca SOLID prensiplerine, veritabanı ve veriye erişim tekniklerine, istemci tabanlı ve sunucu tabanlı uygulama geliştirmeye hali hazırda hakim olan geliştiricilerin, ilgili yeteneklerini kullanarak micro service mimarisi geliştirmek isteyen kişiler içindir.

Sertifikalar

 • BilgeAdam Akademi Katılım Sertifikası

Eğitim İçeriği

 • Docker Mimarisini Anlama
 • Docker ile Uygulama Geliştirme
 • Docker Uygulamalarını Yönetme
 • Introduction RabitMQ
 • Mikro Service Fundamentals
 • ASP.NET Core ile Mikro Hizmetler Oluşturma ve Dizayn Etme
 • Mikro Servisleri Docker İle Konteynera Alma
 • Mikro Servisleri Eşzamansız Olarak Bağlama
 • Mikro Servisleri Kubernetes Deploy Etme

Bu eğitimi kurumsal olarak planlayın ve uygulayın!

Bu eğitim kurumunuza özel farklı sürelerde ve içerikte planlanabilir. Detaylı içerik ve planlama için bizimle iletişime geçiniz.
Hemen Bilgi Al

Kurumsal Eğitim Bilgi Talep Formu

Planlanan Sınıflar

Planlanmış bir eğitim bulunmamaktadır.

micro-services
Free
Level
Orta
Eğitim Süresi 40 saat

Sertifikalar

 • BilgeAdam Akademi Katılım Sertifikası

Katılım sertifikalarının yanı sıra aldığınız eğitimlerle ilgili ücretli sınavları yetkili sınav merkezlerinde geçerek, uluslararası sertifikalara sahip olabilirsiniz.