ETA Kullanıcılarına Yol Haritası

beyaz yakalı kadın gülümsüyor
Muhasebe & ERP

ETA Kullanıcılarına Yol Haritası

​Program öğrenirken;  menülerde seri olarak dolaşabilmek, hangi işlemin nereden yapıldığını keşfetmek adına size zaman kazandıracağını düşündüğüm bir çalışmamı ETA kullanıcıları için paylaşmak istiyorum. Faydalı olması dileğiyle…​​​​​1-Eta sistem yönetimi / sistem işlemleri / şirket açma​Şirket tanımlama işlemi yapılır.2-Eta sistem yönetimi / ortak tanımlar / muhasebe e-fatura grup tanımları / alış iade muhasebe kodu
Eta sistem yönetimi / ortak tanımlar / muhasebe e-fatura grup tanımları / satış iade muhasebe kodu​

Alış ve satış iadelerine dair muhasebe kodları güncellenir.​ ​3-Eta sistem yönetimi / sistem işlemleri / şirket kapama​Silinecek şirkete ait dönem seçilerek F3 ile işlem başlatılır.4-Eta windows database edition / stok / stok kartı / yeni kart​Stok kartları için tanımlama yapılır.​5-Eta windows database edition / stok / stok kartı / eski kart​Tanımlı olan stoklarda değişiklik ve iptal işlemi yapılır.(hareket görmemesi kaydıyla)​

6-Eta windows database edition / cari / cari kartı / yeni kart​Cari kart olarak, alıcı ve satıcılar tanımlanır.7-Eta windows database edition / cari / cari hareket fişi / yeni fiş / devir-cari açılış fişi​​Cari karta dair açılış bakiye tutarları kaydedilir.8-Eta windows database edition / stok / stok hareket fişi / yeni fiş / devir fişi​Stok kartlarına dair açılış miktarlarının kaydı yapılır.9-Eta windows database edition / kasa / kasa kartı / yeni kart​ Kasa kartı tanımlanır.10-Eta windows database edition / kasa / kasa hareket fişi / yeni fiş / devir-kasa açılış fişi​ Kasa kartlarına dair açılış tutarları kaydedilir.11-Eta windows database edition / banka / banka hesap kartı / yeni kart​ Banka kartı tanımlanır. 12-Eta windows database edition / banka / banka hareket fişi / yeni fiş / devir-banka hesap açılış fişi​13-Eta windows database edition / muhasebe / muhasebe fişleri / yeni fiş / açılış fişi​ Sermayeyi oluşturan açılış değerlerinin kaydı yapılır, sermaye bulunur. (fişte bakiye eşitleme *K)14-Eta windows database edition / irsaliye / yeni irsaliye / alım irsaliyesi​ Alış irsaliyesi kaydı yapılır.15-Eta windows database edition / irsaliye / irsaliye / tekli faturalama​ İrsaliyenin faturalama kaydı yapılır. (ilgili cari seçilerek, F2 ile işlem başlatılır)16-Eta windows database edition / irsaliye / eski irsaliye​ Kayıtlı irsaliyede değişiklik ya da iptal işlemi yapılır.17-Eta windows database edition / fatura / faura /  yeni fatura /satıi-yurtiçi satış faturası​ Satış faturası kaydı yapılır.18-Eta windows database edition / fatura / faura /  yeni fatura /alım-alım faturası​ Alış faturası kaydı yapılır.19-Eta windows database edition / fatura / faura /  yeni fatura /alım-alım iade faturası​ Alış iade faturası kaydı yapılır.20-Eta windows database edition / fatura / faura /  yeni fatura /satış iade-yurtiçi satış iade faturası​ Satış iade faturası kaydı yapılır.21-Eta windows database edition / cari / raporlar / bakiye listeleri / kart bakiye listesi​ Cari hesapların bakiyeleri görüntülenir.22-Eta windows database edition / banka / raporlar / bakiye listeleri / kart bakiye listesi​ Banka hesaplarının bakiyeleri görüntülenir.23-Eta windows database edition / kasa / raporlar / bakiye listeleri / kart bakiye listesi​ Kasa hesaplarının bakiyeleri görüntülenir.24-Eta windows database edition / kasa / kasa hareket fişi / yeni fiş / tediye-kasa ödeme fişi-nakit​ Kasadan yapılan nakit ödemeler kaydedilir.25-Eta windows database edition / kasa / kasa hareket fişi / yeni fiş / tahsil-kasa tahsil fişi-nakit​ Kasaya yapılan nakit tahsilatlar kaydedilir.26-Eta windows database edition / banka / banka hareket fişi / yeni fiş / virman fişi​ Banka hesapları arasındaki aktarım hareketi kaydedilir.27-Eta windows database edition / banka / banka hareket fişi / yeni fiş / tahsil / banka tahsil fişi​ Banka hesabına yapılan nakit tahsilatlar kaydedilir.28-Eta windows database edition / banka / banka hareket fişi / yeni fiş / tediye / banka tediye fişi​ Banka hesabından yapılan nakit ödemeler kaydedilir.29-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri çek girişi​ Müşteriden alınan çeklerin kaydı yapılır. 30-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri çek çıkış-ciro​ ​Portföydeki müşteri çeklerinin çıkış-ciro kaydı yapılır.31-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri çek çıkış /​ Portföydeki müşteri çekini tahsil için bankaya verme kaydıdır.32-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri çek diğer /​ Bankaya tahsile verilen çekin bankada tahsil kaydı yapılır.33-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / firma çek çıkış-tanzim​ Düzenlenen firma çeklerinin-(ödeme emri)  kaydı yapılır. 34-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri senet giriş​ Müşteriden alınan senetlerin kaydı yapılır.35-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri senet çıkış-ciro​ Portföydeki müşteri senetlerinin çıkış-ciro kaydı yapılır.36-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / firma senet çıkış-tanzim​ Düzenlenen firma borç senetlerinin kaydı yapılır. 37-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri çek diğer /müşteri çek kapama bordrosu /​​ ​ Portföydeki müşteri çekinin kasada tahsili ve takibinin sonlanması kaydıdır.38-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri çek diğer /​​ ​ Portföydeki müşteri çekinin bankada tahsili ve takibinin sonlanması kaydıdır.39-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri çek diğer /​​ ​ Portföydeki müşteri çekinin elden tahsil kaydı yapılır.40-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / firma çek diğer / firma çek kapama bordrosu /​​ ​ Verilen firma çekinin ödeme kaydıdır.41-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / firma çek diğer / firma çek kapama bordrosu /​​ ​ Verilen firma çekinin elden ödeme kaydıdır.42-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / firma senet diğer / firma senet kapama bordrosu /​​ ​ Düzenlenen borç senedinin ödeme kaydıdır.43-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri senet diğer /​​ ​ Alacak senedinin tahsil edilme kaydı yapılır.44-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri senet diğer /​​ ​ Alacak senedinin tahsil edilme kaydı yapılır.45-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri senet diğer /​​ ​ Alacak senedinin tahsil edilme kaydı yapılır.46-Eta windows database edition / çek senet / çek senet hareketi / yeni fiş / müşteri senet diğer /​ Alacak senedinin tahsil edilme kaydı yapılır.47-Eta windows database edition / muhasebe / muhasebe fişi / yeni fiş / mahsup fişi​ Tahakkuk eden işlemlerin kaydı yapılır.48-Eta windows database edition / demirbaş / demirbaş kartı / yeni demirbaş kartı​ Sabit kıymet kartı tanımlanır.49-Eta windows database edition / sipariş / sipariş / yeni sipariş / alış siparişi açma fişi​ Verilen siparişin kaydı yapılır.50-Eta windows database edition / sipariş / sipariş / yeni sipariş / yurt içi satış siparişi açma fişi​ Alınan siparişin kaydı yapılır. 51-Eta windows database edition / banka / banka hareket fişi / yeni fiş / banka diğer işlemler fişi​ Gelen ve gönderilen havale işlemlerinin kaydı yapılır.52-Eta windows database edition / fatura-2 / kart tanımları / hizmet kartı tanımları​ Alınan ve verilen hizmet kartları tanımlanır.53-Eta windows database edition / fatura / fatura / yeni fatura / gider faturası​ Elektrik, su vs. giderlerin ödeme kaydı yapılır. (kod tipinde hizmet kartı seçilir)54-Eta windows database edition / fatura / fatura / yeni fatura / gelir faturası​ Teknik servis vs. hizmet kapsamlı satış gelirlerinin kaydı yapılır. (kod tipinde hizmet kartı seçilir)55-Eta windows database edition / muhasebe / raporlar / mizan / iki tarih arası mizan​ Mizan alınır.56-Eta windows database edition / muhasebe / raporlar / defterler / yevmiye​ Günlük defter alınır.57-Eta windows database edition / muhasebe / raporlar / defterler / defter-i kebir​ Büyük defter alınır.58-Eta windows database edition / muhasebe / raporlar / bilanço / gelir tablosu​ Bilanço ve gelir tablosu alınır.59-Eta windows database edition / stok-2 / kart tanımları / depo kart tanımları / yeni depo kartı​ Depo tanımlama kaydı yapılır.60-Eta windows database edition / stok / servis / sabit tanımlar / birim tanımları​​ ​ Stoklar için ölçü birimi tanımlanır.
​UNUTMA!
SHIFT+F9 = hesap makinası :)​​

 

Arşivler