Mikro Kullanıcılarına Yol Haritası

kadın eli hesap makinesi
Muhasebe & ERP

Mikro Kullanıcılarına Yol Haritası

Program öğrenirken; menülerde seri olarak dolaşabilmek, hangi işlemin nereden yapıldığını keşfetmek adına size zaman kazandıracağını düşündüğüm bir çalışmamı Mikro kullanıcıları için paylaşmak istiyorum. Faydalı olması dileğiyle… ​1-Mikrokur / kuruluş / veri tabanı tanıtım kartı​Veri tabanı kodu ve adı girilir. Kaydedilir. Sol üst köşeden veri tabanı değiştirilir ve yeni tanımlanan seçilir.2- Mikrokur / kuruluş / firma tanıtım kartı​Firma sıra no ve firma unvanı girilir. (veri tabanı ile aynı)3- Mikrostandartta, giriş yapılır. Tanımlanan veri tabanı seçilir. Sağ üst köşeden tanımlanan firma seçilir.​4-Mikrostandart / genel muh. /hesap planı / standart hesap planı yükleme​Tek düzen hesap planı yüklenir.5- Mikrokur / sistem / stok ve sipariş parametreleri / depo ve satış noktaları tanımlama​ Depo no, depo adı ve bağlı firma no girilir.6-Mikrostandart / genel muh./muhasebe fişleri / standart muhasebe fişi / fiş tipi : açılış ​ Açılış kaydı oluşturulur.   (Fişte bakiye eşitleme:F3)7-Mikrostandart / stok yönetimi / kartlar ve reçeteler / stok tanıtım kartları​ Hammadde, mamul,ticari mal vs.stoklar tanımlanır.8-Mikrostandart / hizmet ve masraf yönetimi / kartlar ve reçeteler / masraf ve hesap tanıtım kartı​ Elektrik, su vs. giderler tanımlanır.9-Mikrostandart / sabit kıymet yönetimi / kartlar ve föyler / sabit kıymet tanıtım kartı​ Duran varlıklar tanımlanır.9-Mikrostandart / satış yönetimi / kartlar / cariler / cari hesap tanıtım kartı​ Cari hesap kartı olarak alıcılar tanımlanır.10-Mikrostandart / satın alma yönetimi / kartlar / cariler / cari hesap tanıtım kartı​ Cari hesap kartı olarak satıcılar tanımlanır.11-Mikrostandart / finans yönetimi / kartlar / banka tanıtım kartı​ Banka kartı ile bankaya ait bilgiler tanımlanır.12-Mikrostandart / finans yönetimi / kartlar / kasa tanıtım kartı​ Kasa kartı ile kasaya ait bilgiler tanımlanır.13-Mikrostandart / satınalma yönetimi / evraklar / fatura veya irsaliyeli faturalar / alış faturası​ Alış faturası kaydedilir.14-Mikrostandart / satınalma yönetimi / evraklar / irsaliyeler / alış​ Alış irsaliyesi kaydedilir.15-Mikrostandart / satınalma yönetimi / evraklar / irsaliyeler / alış iadesi​ Alış iade irsaliyesi kaydedilir.16-Mikrostandart / satınalma yönetimi / evraklar / giriş irsaliyelerinden giriş faturası oluşturma​ Alış irsaliyesinin faturalandırılması yapılır.17- Fatura içinde / yönetim / yeni kayıt​ Fatura içinden, olmayan bir cari hesap tanımlanır.18-Mikrostandart / satış yönetimi / evraklar / irsaliyeler / satış​ Satış irsaliyesi kaydedilir.19-Mikrostandart / satış yönetimi / evraklar / irsaliyeler / iadeler / toptan iade alış irs.​ Satış iade irsaliyesi kaydedilir.20-Mikrostandart / satış yönetimi / evraklar / çıkış irsaliyelerinden çıkış faturası oluşturma​ Satış irsaliyesinin faturalandırılması yapılır.21-Mikrostandart / sabit kıymetler yönetimi / evraklar / alış faturası​ Duran varlık alış işlemi yapılır.22-Mikrostandart / sabit kıymetler yönetimi / evraklar / satış faturası​ Duran varlık satış işlemi yapılır.23-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / tahsilat / tahsilat makbuzu​ Müşterilerden yapılan nakit tahsilatlar kaydedilir.24-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / ödeme / tediye makbuzu​ Satıcılara yapılan nakit ödemeler kaydedilir.25-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / banka / havale işlemleri / giden havale​ ​Satıcıya, banka hesabından gönderilen havale kaydedilir.26-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / banka / havale işlemleri / gelen havale​ Müşteriden, banka hesabına gelen havale kaydedilir.27-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / ödeme / kasa masraf fişi​ Elektrik, su, telefon vs. giderlerin fatura kaydının kasadan nakit ödemesi yapılır.28-Mikrostandart / hizmet ve masraf yönetimi / evraklar / faturalar / diğer alış faturaları / bankadan ödenen kapalı alış fat./ bankadan ödenen kapalı masraf alış fat.​​ ​ Gider kaydı yapılırken aynı zamanda ödeme banka hesabından nakit olarak yapılır. 29-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / banka / nakit / giden havale​ Giderin banka ticari hesaptan nakit ödenmesi30-Mikrostandart / hizmet ve masraf yönetimi / evraklar / faturalar / diğer alış faturaları / açık alış / açık alınan masraf fat.​ Gider faturalarının ödeme olmadan kaydının yapılmasıdır.31-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / açılış fişleri / hesap açılış fişi​ Cari hesap, banka ve banka kartlarına ait açılış tutarları kaydı yapılır.32-Mikrokur / sistem /  sistem ve program parametreleri / ödeme planı tablosu​ Faturalara uygulanacak olan ödeme planları tanımlanır.33-Mikrokur / sistem /  sistem ve program parametreleri / vergi parametreleri​ Vergi adı: ÖİV Yüzde: 15,   gibi hem ÖİV hem de KDV tanımlamaları oran bazında yapılır.34-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / ödeme / çek / çek çıkış bordrosu​ Satıcıya verilen, müşteri çekleri ve firma çekleri kaydı yapılır.35-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / tahsilat / çek / çek giriş bordrosu​ Müşteriden alınan çeklerin kaydı yapılır. İşlem sırasında çek kasası tanımlanmalıdır!36-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / tahsilat / senet / senet giriş bordrosu​ Müşteriden alınan senetlerin kaydı yapılır.37-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / ödeme / senet / senet çıkış bordrosu​ Satıcıya verilen, müşteri senetleri ve firma senetleri kaydı yapılır.38-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / faturalar / iadeli alış faturası​ Alış iade faturası kaydı yapılır.39-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / faturalar / iadeli satış faturası​ Satış iade faturası kaydı yapılır.40-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / tahsilat / portföydeki senet çek karşılığı tahsilatlar / portföydeki çek karşılığı nakit kasa tahsilat makbuzu​​ ​ Müşteriden alınan çekin nakit olarak tahsilat kaydı yapılır. Eldeki ilgili çekin ref.nosu girildiğinde otomatik gelir !41-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / tahsilat / portföydeki senet çek karşılığı tahsilatlar / portföydeki çek karşılığı banka hesabına tahsilat makbuzu​​ ​ Müşteriden alınan çekin banka hesabına tahsilat kaydı yapılır. 42-Mikrostandart / finans yönetimi / evraklar / ödeme / kasa ödeme fişi​ Kasadan banka hesabına para yatırma kaydı yapılır. Aynı şekilde cari hesaba ya da bir başka kasaya da ödeme yapılabilir.43-Mikrostandart / satınalma yönetimi / evraklar / verilen siparişler / kombine verilen sipariş fişleri / normal mal kabul edilen sipariş fişleri​​ ​ Satıcıya verilen siparişlerin kaydı yapılır.44-Mikrostandart / satınalma yönetimi / evraklar / verilen siparişlerden giriş faturası oluşturma​ Satıcıya verilen sipariş ürünlerin fatura ile tarafımıza iletilmesi kaydıdır.45-Mikrostandart / satış yönetimi / evraklar / alınan siparişler / kombine alınan sipariş fişleri / normal alınan sipariş fişi​​ ​ Müşteriden alınan siparişlerin kaydı yapılır.46-Mikrostandart / satış yönetimi / evraklar / alınan siparişlerden çıkış faturası oluşturma​ Müşteriden alınan sipariş ürünlerin fatura ile alıcıya iletilmesi kaydıdır.47-Mikrostandart / genel muhasebe / mizanlar / ana hesap mizanı​ Mizan alınır.48-Mikrostandart / genel muhasebe / defterler / yevmiye defteri​ Yevmiye defteri kaydı alınır.49-Mikrostandart / genel muhasebe / defterler / büyük defter​ Defter-i kebir kaydı alınır.50-Mikrostandart / genel muhasebe / hesap planı / hesap tanıtım kartı​ Tek düzen hesap planına istenilen alt hesap kırılımları eklenir.51-Mikrokur / sistem / genel tanımlar / birim tanımları​ Stok kartlarında kullanılacak birimler tanımlanır.52-Mikrostandart / stok yönetimi / kartlar ve reçeteler / stok tanıtım kartları / birimler sekmesi​ Kartın içindeki bu alanda, ilgili malzemenin birimi seçilir ve varsa alt birimi ve çevrim katsayısı tanımlanır.53-Belgelerde girilen açıklamalar diğer satırlarda F4 tuşu ile kopyalanabilir. Diğer bir ifadeyle üst satır kopyalanır. ​54-Belgelerde satıra girilen bilgiler ALT + Q ile komple silinebilir. ​55-İrsaliyeyi faturalandırırken F5 tuşu ile mevcut irsaliyeyi çağırılır ve faturaya aktarılabilir. (Faturada ilgili cari seçilerek ! ) ​56-Sipariş fişi girildiğinde irsaliyeye – faturaya aktarmak isteniyorsa F8 ile sipariş çağrılır ve seçilir. ( İrs.ve fat.da ilgili cari seçilerek !) ​57-Girilen tutarlarda vergi ayırmak için CTRL + G tuşları kullanılır. ​58-Faturalarda toplamdan ıskonto tanımlamak için CTRL + K tuşları kullanılabilir. ​59- ALT+L tuşları ile daha önce kayıtlanmış evraklar silinebilir. ​60-Evrak kaydı için ALT+S tuşları kullanılabilir. ​

 

Arşivler